تأیید احکام مربوط به ایدئولوژی تروریستی از سوی دادگاه اردن

اردن تایمز روز یکشنبه (6 اکتبر) گزارش کرد که دادگاه فرجام اردن، حکم دادگاه امنیتی حکومت در ماه فوریه مبنی بر مجازات چهار سال زندان برای دو پسرعمو به دلیل گسترش ایدئولوژی تروریستی در این کشور را تأیید کرد.

دادگاه امنیتی حکومت دو متهم را به خاطر پخش ویدئوها و مطالب مربوط به «دولت اسلامی» (داعش) با استفاده از تلفن همراه و رایانه را گناهکار شناخته و حداکثر مجازات را برای آنها صادر کرد.

در اوراق دادگاه گفته شده که متهمین دارای دیدگاههای تکفیری بوده و هنگامی که داعش ظهور کرده، از ایدئولوژی آن پیروی کرده اند.

براساس اسناد دادگاه،« دو پسرعمو از ابزار فناوری در دسترس برای پخش و انتشار مطالب داعش به منظور کسب پیروان بیشتر برای این گروه تروریستی استفاده کرده اند.»

به گفته این اسناد، متهمین سپس به دنبال دانشگاهی بودند که در آن بتوانند ایدئولوژی خود را گسترش بدهند.

این دو در ماه ژوئیه 2017 و در پی شک حراست دانشگاه به حضور آنها و آگاه کردن مقامات، دستگیر شدند.

دادستان کل دادگاه امنیتی حکومت از دادگاه عالی تر خواست تا مجازات زندان برای متهمین را تأیید کند. دادگاه عالی حکم صادر کرد که روند رسیدگی از سوی دادگاه امنیتی حکومت صحیح بوده و به متهمین مجازات درخور آنها داده شده است.

آیا این مقاله را می پسندید؟
0
نه
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق
form.captcha