اردن از جامعه بین المللی خواست تا فشار پناهندگان را برعهده بگیرند

به گزارش اردن تایمز ایمن صفادی وزیر امور خارجه درروز چهارشنبه (25 سپتامبر) گفت که اردن پناهندگان سوری را پذیرفت و از هیچ تلاشی درتأمین خدمات و مراقبتهای منطبق با ارزشهای و سنتهای این کشور پادشاهی دریغ نکرد.

صفادی گفت:«اقدامهای نیکوکارانه این کشور به رغم دشواری شرایط اقتصادی با ارزشهای آن منطبق است و جامعه بین المللی را هم به انجام آن چیزی ملزم می کنند که درست است.»

او گفت که جامعه بین المللی باید به این کشور پادشاهی کمک کند درحالی که این کشور فشار بحران پناهندگان و عواقب آن را تحمل می کند «که هزینه ها و فشارهای زیادی را بر بخشهای آموزش و درمان و بهداشت و سایر بخشها و همچنین زیرساختها و بازارکار داشته است.

درخلال یک کنفرانس درخصوص موضوع پناهندگان که بوسیله اتحادیه اروپا و سازمان ملل در حاشیه نشستهای اجلاس عمومی در نیویورک برگزار شد صفادی از اتحادیه اروپا، سازمان ملل و جامعه بین المللی برای کمکهایشان به اردن قدردانی کرد درحالی که مقابله آن با بحران پناهندگان ادامه دارد.

او گفت که اما درسطح کنونی این حمایت تنها «بخش کوچکی» از هزینه های وارد شده براردن را پوشش می دهد.

این وزیر بر نیاز به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه تأکید کرد که مورد پذیرش مردم سوریه، حافظ اتحادو ثبات کشور، احیای امنیت آن، دستیابی به آشتی ملی و ایجاد زمینه برای بازگشت داوطلبانه پناهندگان است.

آیا این مقاله را می پسندید؟
0
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق