صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که رشد منطقه ای ایران با رکود بیشتری رو به رو شود

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که صندوق بین المللی پول (آی ام اف) درروز سه شنبه (9 آوریل) پیش بینی اش را برای رکود ایران، با سقوط ناگهانی رشد کلی که درخاورمیانه و شمال آفریقا بدترکرد.

چشم انداز اقتصاد جهانی این سازمان جهانی پیش بینی کرد که اقتصاد ایران امسال به اندازه بسیار بزرگ 6 درصدی کوچک شود که از زمان انقباض آن به میزان 7.7 درصد درسال 2012 بدترین عملکرد را داشته است.

تازه ترین آمار نشان دهنده بدترشدن شدید از پیش بینی ماه اکتبر به اندازه 3.6 درصد بود درحالی که تحریمهای ایالات متحده بخش نفت ایران را درهم کوبیده است.

دراین گزارش همچنین برآورد شد که اقتصاد ایران، درمنطقه پس ازعربستان سعودی دومین اقتصاد بزرگ است، درسال 2018 به اندازه 3.9 درصد نسبت به 1.5 درصدی که درگذشته پیش بینی شده بود کوچک شده است.

پیش بینی مشکلات عمیق تر برای ایران، رشد پایین نفت و نارضایتی های مدنی باعث شد که صندوق بین المللی پول پیش بینی کلی اش را برای خاورمیانه و شمال آفریقا از 0.9 درصد در ماه ژانویه به 1.3 درصد کاهش دهد.

این صندوق گفت که چشم اندازی برای منطقه براساس عوامل متعددی سنجیده می شود ازجمله کاهش تولید ناخالص داخلی نفت (جی دی پی) رشد در عربستان سعودی...تحریمهای ایالات متحده درایران و تنشهای مدنی و اختلافها درسایر اقتصادها شامل عراق، سوریه و یمن.

این صندوق پیش بینی خودش را برای عربستان سعودی حفظ کرد و گفت که پیش بینی می شود که اقتصاد پیشروی منطقه امسال به میزان متوقف شده 1.8 درصد و 2.1 درصد درسال 2020 رشد کند.

صندوق بین المللی پول گفت که پیش بینی می کند که رشد این کشورپادشاهی که درسال گذشته به 2.2 درصد رسیده بود به میزان معتدل درمیان مدت برسد که دلیل آن چشم اندازضعیف برای بهای نفت و میزان تولید است.

این صندوق گفت که به طور کلی پیش بینی می شود که اقتصاد منطقه در سال 2020 به نرخ رشد مناسب 3.2 درصد برسد.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500