مصر مرگ یک رهبر شبه نظامی را درحمله هوایی تأیید کرد

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که وزارت کشور مصر درروز پنج شنبه (16 نوامبر) تأیید کرد که یکی از شبه نظامیان که در فهرست افراد تحت تعقیب در کشور بود درخلال حمله هوایی اکتبر گذشته علیه گروهی که مسئول شبیخون مرگبارنیروهای پلیس بودند کشته شد.

این وزارتخانه در اعلامیه ای گفت که عماد الدین عبد الاحمید افسر پیشینی که افراط گرا شد فرماندهی این گروه را برعهده داشت که در روز 20 اکتبر در یک حمله شبیخون در صحرای غربی 16 پلیس را کشته بودند و بعدا براثر حمله هوایی نظامی کشته شد.

این وزارتخانه افزود که این گروه درسنگرگاه شبه نظامی در شهر درنا در لیبی سازماندهی شده بود.

یک گروه ترور که درگذشته شناخته شده نبود وخود را انصار اسلام یا «حامیان اسلام» نامید گفت که یکی از رهبران آن به نام عبدالحمید متعاقبا در حمله های هوایی کشته شده است.

این وزارتخانه گفت که پلیس عبدالحمید محمد عبدالله المصری افراط گرای لیبیایی را چند روز پس از زخمی شدن درحمله هوایی دستگیر کرد. او درحمله هوایی که طی آن 15 تن از جهادگرایان از جمله عبدالحمید کشته شده بود زنده ماند.

دراین اعلامیه آمده است: «این گروه ...تحت رهبری عماد الدین احمد محمود عبدالحمید تشکیل شد که در حمله هوایی علیه این گروه که شبیخون روز 20 اکتبر را اجرا کرده بود کشته شد.»

دراعلامیه افزوده شد که این گروه در قتل عام مسیحیان قبطی در جنوب قاهره درماه مه دست داشت اگرچه «دولت اسلامی» (داعش) مسئولیت آن حمله را برعهده گرفته بود.

پلیس مصر برای سالها درتعقیب عبدالحمید بود.

باور می شود که او به هشام الاشماوی افسر همقطارش در لیبی پیوسته باشد.

باور براین است که الاشماوی که از یک گروه افراط گرای که درسال 2014 با داعش اعلام وفاداری کرده بود جدا شد با القاعده هم خط باشد.

مصر براین اعتقاد است که شبه نظامیان از درنا به طراحی حمله مشغول بوده اند.

آیا این مقاله را می پسندید؟
0
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق