اعتراضات

درحالی که تنشها افزایش می یابد حوثی ها به تلاشهای استخدام نیرو شدت می دهند

نوشته نبیل عبدالله التمیمی در عدن

یمنی ها درحال حمل متعلقاتشان در حال گریز از منطقه ای از صنعا درروز 3 دسامبر 2017 درخلال درگیریها میان حوثی ها و حامیان علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن دیده می شوند. [محمد حویص/خبرگزاری فرانسه]

یمنی ها درحال حمل متعلقاتشان در حال گریز از منطقه ای از صنعا درروز 3 دسامبر 2017 درخلال درگیریها میان حوثی ها و حامیان علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن دیده می شوند. [محمد حویص/خبرگزاری فرانسه]

تحلیلگران یمنی گفتند که حوثی ها (انصارالله) با پیش بینی یک قیام مردمی برشدت تلاشهای استخدام نیرو درصنعا افزوده اند.

آنها گفتند که این تلاش استخدام نیرو به عنوان بخشی از یک وضعیت فوریتی اعلام نشده درمیان نگرانی آن است که شاید خشونت دردومین سالگرد کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین بروز کند.

کنگره عمومی مردم صالح (جی پی سی) تا زمان پایان آن درسال 2017 با حوثی های تحت حمایت ایران متحد بود تا آن که علیه این گروه شبه نظامی یک قیام عمومی برپا کرد.

حوثی ها صالح را درروز 4 دسامبر (2017) پس ازآن که دوروزپیش ازآن فراخوان قیام شده بود.

این گروه شبه نظامی همچنین مقرهای بازرسی تازه ایجاد کرده و برفعالیتهای حمله به کنشگران، سیاستمداران و چهره های اجتماعی معروف به وفاداری به صالح افزوده اند.

حوثی ها درانتظار یک قیام مردمی از زمانی بوده اند که رهبران درون و خارج از کشور خواستند تا دردومین سالگرد کشته شدن صالح اعتراضهایی برگزارشود.

آنها نگران هستند که اعتراضهای مردمی درسایر نقاط منطقه، درلبنان و عراق، احتمال دارد تا به فضای نا آرامی در مناطق تحت کنترل حوثی ها دریمن کمک کند.

«روش تشویق و تنبیه»

این نگرانی ها با کمبود نیروهای نظامی این گروه به دنبال تقریبا پنج سال جنگ دریمن تشدید شده است که دلیل آغاز تلاشهای اخیر استخدام نیرو است.

استفاده از روش تشویق و تنبیه برای استخدام نیرو.

عبدالله احمد افسرپیشین ارتش به المشارق گفت: «نماینده حوثی ها در محله ما از ما خواست تا با نگهبانی از مناطق خودمان و برپایی مقرهای بازرسی با جبهه دموکراتیک اتحاد خودمان را نشان دهیم.»

او گفت: «اگر این وظیفه را نپذیریم، به این معناست که به حمایت از ائتلاف عربی متهم خواهیم شد که تشویق کننده اعتراضها است. من و همقطارانم باید از این دستور پیروی کنیم درغیراینصورت با اتهام و حتی حبس رو به رو خواهیم شد.»

محمد صالح پسرشیخ شهر، گفت که حوثی ها از آنها خواسته اند تا درمورد تحرکات اعضای کنگره عمومی مردم به طور خاص پرس و جو و نظارت کرده و آنها را گزارش کنیم.

او به المشارق گفت: «یکی از چنین وظایفی تحت نظر گرفتن وسایل نقلیه حامل عکسهای رئیس جمهور صالح، دستگیری مالکان آنها و درهم شکستن آنهاست.»

تعقیب و سرکوبی رهبران کنگره عمومی مردم

در اواخر ماه نوامبر حوثی ها بسیاری از رهبران کنگره عمومی را که به برنامه ریزی برای برگزاری جشنهای بزرگداشت روز استقلال کشور و دمین سالگرد مرگ صالح مشغول بودند در حبس خانگی قرارداد.

آنها همچنین مدارس، مساجد و رسانه های اجتماعی را محدود کردند.

فیصل احمد تحلیلگرسیاسی به المشارق گفت که حوثی ها سازمانهای امنیت سیاسی و ضد اطلاعاتی را تحت فرمان خودشان گرفتند.

او گفت که شبه نظامیان «آزادیها را سرکوب کرد، بررفتارهای شخصی نظارت می کنند و مردم را صرفا به دلیل مشکوک بودن برای ماهها زندانی می کنند.»

او افزود که بدترشدن وضعیت اقتصادی و سه سال تعلیق حقوقهای بخش عمومی هم به فضای نا آرامی کمک کرد.

احمد گفت: «قیامی که رئیس جمهور صالح برای دسامبر 2017 خواهان آن شده بود یک جنبش بوجود آورد و مردم را برای دورکردن ترسی که حوثی ها در جامعه ایجاد کرده اند جسورکرده است.»

او گفت: «براین اساس، اعتراضهای زیادی علیه حوثی ها در مناطق تحت کنترل آنها برگزارشد تنها به این خاطر که رهبری مانند صالح درپشت آنها بود.»

او گفت: «اگر یک رهبر با وزنه سیاسی و اجتماعی فراخوان قیام باشد، این اثر بسیاربزرگی خواهد داشت. این تشریح کننده دلیل آن است که چرا حوثی ها رهبران کنگره عمومی مردم را تحت حبس خانگی قرارداده اند.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500