اقتصاد

گردهمایی اردن خواستار «برخورد مشارکتی» برای مبارزه با افراط گرایی شد

نوشتۀ محمد غزال در عمان

شرکت کنندگان در گردهمایی 27 فوریه «همراهان توسعه و ثبات» در عمان، بر نیاز به توسعه پایدار برای مبارزه با افراط گرایی تاکید ورزیدند. [تصویر با کسب اجازه از مرکز مطالعات اقتصادی و انفورماتیک فینیکس]

شرکت کنندگان در گردهمایی 27 فوریه «همراهان توسعه و ثبات» در عمان، بر نیاز به توسعه پایدار برای مبارزه با افراط گرایی تاکید ورزیدند. [تصویر با کسب اجازه از مرکز مطالعات اقتصادی و انفورماتیک فینیکس]

در این گردهمایی مقامات و فعالان اردنی بر نقش حیاتی توسعه پایدار در مبارزه با افراط گرایی تاکید ورزیدند.

مقامات و فعالان شرکت کننده در گردهمایی 27 فوریه «همراهان توسعه و ثبات» بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که ریشه کن کردن آفت تروریسم و افراط گرایی مستلزم برخوردی مشارکتی از جانب تمام بخش های جامعه است.

عمر رزاز، وزیر آموزش در سخنرانی خود در این گردهمایی، که توسط کمیته هماهنگی جامعه مدنی (همم) برگزار شده بود گفت، به حاشیه راندن یکی از مسیرهایی است که به تروریسم ختم می شود.

رزاز گفت، عامل کلیدی در مبارزه با تروریسم تقویت جوانان است و اینکه کاری کنیم تا در تمام سطوح و در تمام جنبه های جامعه مشارکت داشته باشند.

کودکی در حال تکان دادن پرچم اردن به معترضانی پیوسته که پوسترهای ملک عبدالله را در تظاهرات 23 دسامبر عمان به منظور حمایت از سرویس های امنیتی پس از حمله الکرک حمل می کنند. شرکت کنندگان در گردهمایی اخیر عمان به دنبال راه هایی برای تقویت مشارکت سازنده جوانان به منظور جلوگیری از به حاشیه رانده شدن آنان هستند که یکی از دلایل اصلی افراط گرایی محسوب می شود. [خلیل مزراوی/ خبرگزاری فرانسه]

کودکی در حال تکان دادن پرچم اردن به معترضانی پیوسته که پوسترهای ملک عبدالله را در تظاهرات 23 دسامبر عمان به منظور حمایت از سرویس های امنیتی پس از حمله الکرک حمل می کنند. شرکت کنندگان در گردهمایی اخیر عمان به دنبال راه هایی برای تقویت مشارکت سازنده جوانان به منظور جلوگیری از به حاشیه رانده شدن آنان هستند که یکی از دلایل اصلی افراط گرایی محسوب می شود. [خلیل مزراوی/ خبرگزاری فرانسه]

وی بر نیاز به مسئولیت پذیری در رابطه با استراتژی های مختلف اردن به منظور تقویت جوانان و مبارزه با تروریسم تاکید ورزید و گفت، اجرای ضعیف این استراتژی ها بخاطر کمبود ابزارهای مسئولیت پذیری است.

وی افزود، به وزارت آموزش باید به عنوان یک هسته نگاه کرد -- یک فضای مشارکتی که درهایش به روی همه باز است -- نه یک قلعه محصور.

رزاز گفت شوراهای توسعه آموزشی و کودکستان ها باید برای مشارکت جوامع محلی در روند آموزشی و حفاظت از ویژگی های آموزشی، تلاش بیشتری کنند.

می علیمات، مدیر برنامه ریزی استراتژیک و تحقیقات مرکز توسعه جامعه مدنی الحیات گفت: «توسعه پایدار با مبارزه با افراط گرایی و به حاشیه رانده شدن ارتباطی مستقیم دارد.»

او به المشارق گفت، به حاشیه رانده شدن منجر به ایجاد حس انزوا در جامعه می شود.

وی گفت، افراط گرایی می تواند توسط عوامل اجتماعی اقتصادی ایجاد شود. وی افزود، توسعه پایدار می تواند با رسیدگی به فقر و بیکاری جوانان که از کمبود انگیزه و حس بی عدالتی رنج می برند، بصورت ریشه ای برخورد کند.

او گفت: «هرگونه تلاش برای مبارزه با افراط گرایی بدون تمرکز بر توسعه پایدار، که مزایایش توسط تمام بخش های جامعه حس می شود، امکان پذیر نخواهد بود.»

نقشی بزرگتر برای جامعه مدنی

علیمات گفت، سازمان های جامعه مدنی در این توسعه نقشی کلیدی ایفا می کنند، اما نقش آنها می بایست تقویت شود تا بتوانند در تدوین سیاست ها و برنامه های طراحی شده برای مبارزه با تروریسم کارآمد باشند.

او گفت: «سازمان های جامعه مدنی در زمینه بالا بردن آگاهی بسیار فعال هستند اما باید در تدوین این استراتژی ها بیشتر مشارکت کنند.»

نضال منصور رئیس مرکز دفاع از آزادی روزنامه نگاران گفت، این گردهمایی به دنبال برجسته کردن نقش جامعه مدنی بود.

او به المشارق گفت: «مبارزه با تروریسم و افراط گرایی بدون حمایت و مشارکت سازمان های جامعه مدنی غیرممکن است.»

او گفت، این سازمان ها باید در تدوین استراتژی های ضدتروریسم نقش مشورتی بیشتری ایفاء کنند.

منصور افزود: «دولت ها به تنهایی نمی توانند با افراط گرایی، خشونت و تروریسم مبارزه کنند و این مسئولیت بر عهده همه است.»

عریب الرنتاوی، مدیرکل مرکز مطالعات سیاسی القدس به المشارق گفت، سازمان های جامعه مدنی باید اجازه داشته باشند آزادانه تر در پرورش نسلی روشن اندیش شرکت کنند.

وی گفت: «پرورش نسلی روشن اندیش و تحصیلکرده، ایجاد فرصت های شغلی و دادن امید به جوانان، در مبارزه با به حاشیه راندن نقشی کلیدی ایفاء می کند.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500