بردباری

دانشمندان: جوامع عربی باید به موضوع فرقه گرایی بپردازند

نوشتۀ محمد غزال در عمان

شرکت کنندگان پیرامون نقش مؤسسه های مذهبی درارتقای تنوع و انسجام اجتماعی درخلال کنفرانس روزهای یکم و دوم درپایتخت اردن گفت و گو می کنند. [عکس با کسب اجازه از برنامه توسعه سازمان ملل متحد در اردن]

شرکت کنندگان پیرامون نقش مؤسسه های مذهبی درارتقای تنوع و انسجام اجتماعی درخلال کنفرانس روزهای یکم و دوم درپایتخت اردن گفت و گو می کنند. [عکس با کسب اجازه از برنامه توسعه سازمان ملل متحد در اردن]

دانشمندان عرب و اسلامی گرد آمده در عمان گفتند که جوامع عربی باید تلاشهای خود را به منظور ارتقای سعه نظر و جمع گرایی تشدید کنند تا خود را در مقابل گروه های افراط گرایی که سعی دارند درمیان آنها اختلافهای فرقه ای ایجاد کنند حفظ نمایند.

شرکت کنندگان در کنفرانس دو روزه «گفتمان بین مذهبی پیرامون تنوع، همزیستی و انسجام اجتماعی در منطقه عربی» که درروزهای یکم و دوم نوامبر برگزارشد، درپی ارتقای انسجام اجتماعی براساس شهروندی مشترک هستند.

بیش از 100 شرکت کننده از 25 کشور در این کنفرانس شرکت کردند که بوسیله برنامه توسعه سازمان ملل متحد و مرکز گفتمان بین فرهنگی و بین مذهبی شاه عبدالله بن عبدالعزیز (کی آ آی سی آی آی دی) برگزار شد شرکت کردند.

آنها پیرامون نقش محوری رهبران و مؤسسه های مذهبی درارتقای جمع گرایی، سعه نظر و انسجام اجتماعی درچهارچوب یک برنامه منطقه ای از اقدامی گفت و گو کردند که نیازهای جوامع عربی را درنظر داشته و درپی گشودن مجاری ارتباطی میان قشرهای جامعه هستند.

وائل عربیات وزیر اوقاف و امور اسلامی و اماکن مقدس گفت: «وضعیت مدنی از زمان ظهور اسلام وجود اشت و شهر مدینه اساس آن بود زیرا خانه مردمی با انواع نژادها و مذاهب بود.»

او در افتتاح این کنفرانس گفت: «جمع گرایی یک قاعده همگانی است. هیچ بشری نمی تواند به تنهایی، بدون همکاری با دیگران به بقا ادامه دهد.»

عربیات گفت: «لازم است که یک فرد از دانش، قدرت و توانمندیهای دیگران در زندگی خود سود ببرد» و افزود که جمع گرایی و تعامل با دیگران به زیبایی جهان می افزاید و گفتمان بشریت را ازاختلاف نجات می دهد.

گفتمان باید تشویق شود

محمد عبدالفضیل درحاشیه این کنفرانس به المشارق گفت که کشورهای عربی باید «جوانان را درمذاکره گفتمان پیرامون مذهب شرکت دهند.»

او گفت: «جوانان نباید از گفت و گوها پیرامون مذهب کنار گذاشته شوند زیرا مشارکت آنها دراین بحثها درک آنها از اسلام و ارزشهای برجسته آن افزایش می دهد بنابراین آنان را درمقابل عقاید افراط گرایی مصون می کند.»

او افزود که این عقاید اساسی در مذهب ندارد و برنیاز فعال کردن نقش مراکز جوانان درکشورهای عربی برای ارتقای گفتمان ومذاکره تأکید کرد.

عبدالفضیل گفت که ارتقای ارزشهای سعه نظر و همزیستی بنیاد یک جامعه قوی را تشکیل می دهد که می تواند با چالشها مقابله کند.

محمد ابونمر مشاور ارشد مرکز گفتمان بین فرهنگی و بین مذهبی شاه عبدالله بن عبدالعزیز به المشارق گفت: «گفتمان میان همه طیفهای جامعه برای مقابله با هرپدیده ای که خواهان خشونت یا افراط گرایی است بسیار مهم است.»

او گفت که همگان از اختلاف زیان می بینند و افزود که در سالهای اخیر دربسیاری از کشورهای عربی از مذهب برای بوجود آوردن انزوای فرقه ای سوءاستفاده شده است.

او گفت: «از سوی دیگر واکنشهای خوبی از سوی مؤسسه های مذهبی در مقابله با این دعوت ها و تلاش ها وجود داشت و ما خواهان دیدن واکنشهای بیشتری هستیم.»

او افزود: «ما دراین کنفرانس، قصد داریم تا طرح ها و اقدامهای عملی ارائه کنیم که برای تضمین موفقیت در این زمینه اجرا شود.»

حمدی مراد، از بینانگذاران کنفرانس بین الدیان اردن به المشارق گفت که باید برای ارتقای میانه روی و اصل سعه نظر و همزیستی که در اسلام تقدیس شده است تلاش بیشتری انجام شود.

مراد گفت: «گروه های افراط گرا قصد دارند تا متون اسلامی را برای تناسب با منافع و هوی و هوسهای خودشان تفسیرکنند» و تأکید کرد که علمای اسلامی در کشورهای عربی و اسلامی باید به میزان بیشتری برای تأثیر برجوانان همکاری نمایند.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500