مذاکرات مصر و آمریکا درمورد همکاری در مبارزه با تروریسم

اهرام اینترنتی گزارش کرد که مقامات مصری و آمریکایی روز پنجشنبه (8 اوت) اهمیت تقویت تلاشهای مشترک در مبارزه با تروریسم را با توجه به روابط عمیق راهبردی بین دو کشور، مورد تأکید قرار دادند.

نماینده مجلس و رییس کمیته امور خارجی مجلس کریم درویش و مسئول هماهنگی آمریکا در امور مبارزه با تروریسم، نتان سلز در دیدار خود به بحث و بررسی همکاری مصرو آمریکا در این مورد پرداختند.

درویش گفت که مصر یک راهبرد فراگیر چند بعدی برای مبارزه با تروریسم را در پیش گرفته و به دستاوردهایی که در راه مبارزه با تروریسم در سطوح نظامی وامنیتی کسب شده، اشاره کرد.

درویش بر نقشی که نهادهای دینی مصر در مبارزه با ایدئولوژی های افراط گرایانه ایفاء کردند، اشاره کرد.

او گفت که راهبرد مبارزه با تروریسم به طور عمده براساس مبارزه با این پدیده مبتنی بر تشویق توسعه، ایجاد فرصت های شغلی و ترویج حقوق اقتصادی و اجتماعی برای پناهندگان ساکن این کشور است.

وی گفت که مصر برای دستیابی به راه حلی برای بحران های منطقه ای و تحقق پایداری و امنیت، تلاش بسیاری کرده است.

آیا این مقاله را می پسندید؟
0
نه
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق
form.captcha