پارلمان مصر تمدید زمان ریاست جمهوری را موقتا تصویب کرد

بر اساس گزارش (14 فوریه) اهرام آنلاین، پارلمان مصر با اکثریت آرا متمم های قانون اساسی که بر اساس آن طول مدت ریاست جمهوری افزایش می یابد را تصویب کرد که به عبدالفتاح السیسی اجازه می دهد برای دو دوره دیگر پس از خاتمه دور دوم ریاست جمهوری در سال 2022 کاندید شود.

این متمم ها بالقوه به السیسی اجازه می دهند تا سال 2034 رئیس جمهور باقی بماند.

علی عبدالعال رئیس مجلس پس از جلسه رای گیری که روز پنج شنبه برگزار گردید گفت 485 نفر از 596 نماینده پارلمان این تغییرات را تایید کردند.

این تعداد بیش از دو سوم اکثریت لازم برای تصویب هر گونه تغییر در قانون اساس کشور را تشکیل می دهد.

تصویب این متممها گامی اساسی در مسیر تغییر قانون اساسی که قرار است به کمیته حقوقی و قانون اساسی برای تهیه گزارشی ظرف 60 روز ارجاع داده شود، می باشد.

این متممها پس از آن برای رای گیری نهایی به مجلس و بعدها همه پرسی ملی که قرار است ظرف چند ماه برگزار گردد ارجاع داده می شوند.

این متممها شامل تمدید دوره ریاست جمهوری از چهار سال به شش سال در بند 140 قانون اساسی و یک بند انتقالی که فقط شامل السیسی می شود که به او اجازه داده می شود برای دو دوره شش سال دیگر پس از پایان دوره کنونی وی در سال 2022، نامزد ریاست جمهوری شود، می باشند.

قانون اساسی به هر رئیس جمهور دیگر اجازه می دهد فقط برای دو دوره رئیس جمهور باشد.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500