پیش بینی کمبود آب در لبنان

الانهار لبنان درروز چهارشنبه (7 مارس) گزارش داد که براساس یک مطالعه تازه بحران کمبود آب برای آینده درلبنان پیش بینی می شود، و هدشار داده شد که شاید این کشور تا سال 2035 با کمبود آب رو به رو شود.

براساس یک مطالعه تازه بوسیله بانک فرانسه، درحالی که افزایش تقاضا و منابع راکد به میان می آید، لبنان با کمبود آب به میزان 610 میلیون متر مکعب تا سال 2035 رو به رو خواهد شد.

اگرچه هم اکنون لبنان از 2.7 میلیارد متر مکعب آب برخوردار است که بین منابع زیرزمینی(0.5 میلیارد) و سطحی (2.2 میلیارد) توزیع شده است، اما فقط 1.6 میلیارد متر مکعب ازآن در حال حاضر استخراج می شود.

کل مقدار موجودی آب به 4.7 میلیارد متر مکعب می رسد با این وجود یک میلیارد متر مکعب درسراسر مرزهای لبنان و 0.4 میلیارد مترمکعب وارد دریا می شود که برنیاز به ساختن سدهای بیشتر برای افزایش میزان نگهداری آب تأکید دارد.

این مطالعه نشان می دهد که پیش بینی می شود که تقاضا برای آب به 1.8 میلیارد متر مکعب تا سال 2035 برسد که نسبت به 1.5 میلیارد در سال 2015 افزایش داشته است درنتیجه باعث کمبود به میزان 610 میلیون متر مکعب شده است.

پیش بینی می شود که استخراج آب شیرین از میزان بارندگی بیشتر شود و با این واقعیت همراه است که 65 درصد همه منابع طبیعی با باکتریها آلوده شده است و دلایل زیادی برای این نگرانی بوجود می آورد.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500