جامعه

یک خواننده رپ سوری توجهات را بر مشکلات در ادلب جلب می کند

نوشته خبرگزاری فرانسه

امیر المعری خواننده رپ سوری اجرایش را در اتاقش در مرآت النعمان ضبط می کند. او می گوید که رپ را «به خاطر سیاسی بودن آن» انتخاب کرد. [عمر حاج خضور/خبرگزاری فرانسه]

امیر المعری خواننده رپ سوری اجرایش را در اتاقش در مرآت النعمان ضبط می کند. او می گوید که رپ را «به خاطر سیاسی بودن آن» انتخاب کرد. [عمر حاج خضور/خبرگزاری فرانسه]

المعری درحال کار برروی کامپیوترش در اتاق خودش در مرآت النعمان است. او می گوید که علاوه بر موسیقی رپ سبک قدیم به آهنگسازان کلاسیک مانند بتهوون و ویوالدی علاقه دارد. [عمر حاج خضور/خبرگزاری فرانسه]

المعری درحال کار برروی کامپیوترش در اتاق خودش در مرآت النعمان است. او می گوید که علاوه بر موسیقی رپ سبک قدیم به آهنگسازان کلاسیک مانند بتهوون و ویوالدی علاقه دارد. [عمر حاج خضور/خبرگزاری فرانسه]

امیر المعری درحالی که در مغازه پدرش در مرآت النعمان کار می کند به هنرمندان مورد علاقه اش از تلفن همراهش گوش می دهد. [عمر حاج خضور/خبرگزاری فرانسه]

امیر المعری درحالی که در مغازه پدرش در مرآت النعمان کار می کند به هنرمندان مورد علاقه اش از تلفن همراهش گوش می دهد. [عمر حاج خضور/خبرگزاری فرانسه]

المعری موتورسیکلتش را در مقابل مغازه پدرش در مرآت النعمان پارک می کند. [عمر حاج خضور/خبرگزاری فرانسه]

المعری موتورسیکلتش را در مقابل مغازه پدرش در مرآت النعمان پارک می کند. [عمر حاج خضور/خبرگزاری فرانسه]

ساختمانهای بمباران شده پیش زمینه زندگی المعری است. او دراین عکس موتورسیکلتش را ازمیان یک ساختمان ویران شده در مرآت النعمان می راند. [عمر حاج خضور/خبرگزاری فرانسه]

ساختمانهای بمباران شده پیش زمینه زندگی المعری است. او دراین عکس موتورسیکلتش را ازمیان یک ساختمان ویران شده در مرآت النعمان می راند. [عمر حاج خضور/خبرگزاری فرانسه]

امیرالمعری خواننده 20 ساله رپ بین ساختمانهای مخروب درشهر شمال غربی وجنگ زده سوریه علیه بمبهای رژیم ، وهمچنین دانشگاههای درهم شکسته و تسلط افراط گرایی انتقاد می کند.

المعری گفت: «رپ را انتخاب کردم زیرا ازنوع سیاسی است. رپ علیه دیکتاتوری، ستم، فساد دولتی و موضوع های اجتماعی حرف می زند.»

استان ادلب، خانه المعری آخرین سنگرگاه اصلی مخالفان است و درسالهای اخیر شاهد هجوم انبوه آواره شدگان داخلی (آی دی پی ها) بوده است.

این استان که اکنون خانه حدود سه میلیون تن از مردم است با بمبارانهای رژیم سوریه و روسیه درماههای اخیر کوبیده شده است و درحدود 1 هزار غیرنظامی ازاواخر ماه آوریل کشته شدند.

امیر المعری در یک اتاقک مجهز به میکروفون در اتاقش در شهرمرآت النعمان استان ادلب درروز 26 سپتامبر با یک گوشی کار کرمی کند. [عمر حاج خضور/خبرگزاری فرانسه]

امیر المعری در یک اتاقک مجهز به میکروفون در اتاقش در شهرمرآت النعمان استان ادلب درروز 26 سپتامبر با یک گوشی کار کرمی کند. [عمر حاج خضور/خبرگزاری فرانسه]

درحالی که آتش بس تحت حمایت روسیه از روز 31 اوت به شکل عمده پا برجا مانده ، اما حمله های هوایی پراکنده انجام شده است.

المعری درماه گذشته به کمک دوستانش و اینترنت نخستین فیلم آهنگ خودش با عنوان «ازهمه جبهه ها» منتشر کرد.

او گفت: «این آهنگ آنچه را که دردل مردم است ابرازمی کند.»

این آهنگ نه تنها به موضوع جنگ بلکه به شکایتهای روزانه دراین سنگرگاه تحت سیطره تحریرالشام می پردازد که یک گروه ائتلافی افراط گرا زیر تسلط جبهه النصرت است که کنترل بیشتر منطقه را دردست دارد.

دراین فیلم که دریوتیوب منتشر شد، ساکنان ادلب از همه قشرهای زندگی نشان داده می شوند که سرهایشان را به ضرب آهنگ آهسته تکان می دهند.

یک گارگرامدادرسانی با کلاه خود، عضوی از گروه کلاه سفیدها که پیکرها را اززیر آوار بیرون می کشد و زنده مانده ها از ساختمانهای بمباران شد.

اما همچنین بعضی از مردم عادی را که درادلب زندگی می کنند نشان می دهد: یک مرد درحال آب دادن گیاهانش، یک آرایشگر، و دو پسر جوان را در یک ایوان که شطرنج بازی می کنند.»

توپاک و بتهوون

المعری در اتاقش دربالای یک ساختمان بلند، جایی که درآن زندگی می کند، گیتاری که امیدواراست یک روز با آن بنوازد برروی دیوار آویزان است.

خواننده جوان رپ ایستاده در گوشه ای از دیوار با هدفون برگوش شعرها را در یک اتاقک کوچک مجهز به میکروفون چسبیده به دیوار می خواهند. دیوار از اسفنج نرم و مقوای بسته بندی تخم مرغ پوشیده شده است.

المعری گفت که سال گذشته از استانبول به شهرزادگاهش مرآت النعمان بازگشت و تنها یک میکروفون به همراه داشت پس ازآن که برادرش درحالی که سعی می کرد به طور غیرمجاز ازمرز بگذرد بوسیله نگهبانان مرزی ترکیه به ضرب گلوله کشته شد.

او از سال 2015 به طور موقتی بین ترکیه و سوریه سرکرده است.

او تجربه اندکی درتنظیم بندی آهنگ داشت اما به زودی با کمک دوستانی که دراینترنت یافت ازجمله بسیاری که درکشور همسایه لبنان ساکن هستند این کار را یاد گرفت.

او گفت: «گاهی آهنگها را برایشان می فرستم و آنها تنظیم می کنند.»

المعری زمانی که آهنگ سازی نمی کند در مغازه کوچک پدرش مواد پاک کننده و سایر کالاهای مصرفی خانگی می فروشد.

درمیان مشتریان، تلفنش را راه می اندازد و به هنرمندان مورد علاقه اش : ال راس و همچنینی بو کلثوم خواننده رپ سوری و شیبوبا از عربستان سعودی گوش می دهد.

او گفت که از غرب کسانی مانند توپاک و سبک قدیمی رپ را دوست دارد که نژاد گرایی و ظلم را نکوهش می کنند اما بتهوون و ویوالدی را هم دوست دارد.

او گفت که برای آهنگهای بعدی اش، شاید درباره ده ها هزار تنی بنویسد که از جنگهای اخیر آواره شده اند و یا شاید حتی درمورد کنفرانسهای بی انتهایی که درپایان دادن به این جنگ شکست خورده است.

برتر از همه این که فقط می خواهد که صدایش شنیده شود.

او گفت: «امیدوارم که شعرهایم به عنوان واژه درک شود، نه فقط یک موسیقی که سرتان را با آن تکان می دهید.»

«جنگ و خون»

المعری در ترانه تازه اش «سیستمهایی را که جنگ و خون را تغذیه می کند» هشت سال گذشته از جنگ را که به کشته شدن 370 هزار تن از مردم و میلیونها آواره منجر شد نکوهش می کند.

نیمی از جمعیت ادلب سوری هستند که براثر جنگها در سایر بخشهای کشور آواره شده و بسیاری ازآنها در ارودگاه ها زندگی می کنند.

تحریرالشام برای بستن دانشگاه ها درتلاش برای تحت کنترل گرفتن آنها مورد انتقاد قرارگرفته است.

دراین ترانه برای انتقاد از ائتلاف افراط گرا آمده است: «آنها ورودی مدارس را بسته اند...آنها درها را به روز زندگی ما می بندند».

«برنامه درسی را دوربریز، دانشگاه ها با موم قرمز مهروموم شده است.»

این موسیقیدان جوان گفت که به رغم اشعار انتقادی اش تاکنون از هرگونه اقدام تلافی جویانه از سوی گروهها مسلحانه که هنوز درمنطقه هستند گریخته است.

درسال گذشته رائد الفارس کنشگر صوتی، کاریکاتوریست و مجری رادیو بوسیله شبه نظامیان تحریرالشام به ضرب گلوله کشته شد.

المعری گفت: «من از روزنامه نگاران یا سازمانهای مرتبط به گروه مخالف هشدار می گیریم که باید از شدت انتقادهایم کم کنم و یا در مورد فلان سازمان یا گروه حرف نزنم.»

اما او به شکل عمده آنها را نادیده می گیرد.

او گفت: «می خواهم آنچه را که می بینیم ابراز کنم. همه مردم از من حمایت می کنند.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500