امنیت

قطر و ایالات متحده به کارگیری سیستم توپخانه سریع را به نمایش گذاشتند

نوشته سلطان البارعی در ریاض

یک سیستم شلیک موشک با قابلیت حمل بسیار بالا (اچ آی مارس) دیده می شود که آماده حمل از طریق هوا است. [بایگانی]

یک سیستم شلیک موشک با قابلیت حمل بسیار بالا (اچ آی مارس) دیده می شود که آماده حمل از طریق هوا است. [بایگانی]

منابع نظامی گفتند که درخلال یک تمرین مشترک نظامی که در روز جمعه (12 آوریل) در پایگاه نظامی العدید قطر اجرا شد، نیروهای ایالات متحده و قطر استقرارسریع یک سیستم شلیک موشک چندگانه سیار را به نمایش گذاشتند.

در این تمرین نشان داده شد که چگونه می توان یک قطعه از تجهیزات، یک سکوی پرتاپ موشکهای چند گانه را که به سیستم شلیک موشک با قابلیت حمل بسیار بالا (اچ آی مارس) معروف است به سرعت با یک فروند هواپیمای نظامی از یک منطقه رزمی به منطقه دیگر انتقال داد.

تمرین تحت هدایت قطر با عنوان آچ آی- رین توان سربازان شرکت کننده را در انتقال سریع این سیستم به منطقه شلیک مطلوب نشان داد و برای افزایش کارآیی آنها در کاربرد این سیستم پرتاپ موشک طراحی شده بود.

مربیان ایالات متحده به نیروهای قطری کمک کردند تا درمورد بارگذاری درست این سیستم موشکی به هواپیمای حمل و نقل نظامی سی 17 که برای حمل آن ازطریق هوا ازآن استفاده شده بود مهارت به دست آورند درحالی که مربیان ایالات متحده قابلیت همکاری میان نیروهای این کشور را با شریکهای محلی به نمایش گذاشتند.

یک سیستم شلیک موشک با قابلیت حمل بسیار بالا (اچ آی مارس) برروی کامیون سریع و باقدرت مانور بالا نصب می شود. [بایگانی]

یک سیستم شلیک موشک با قابلیت حمل بسیار بالا (اچ آی مارس) برروی کامیون سریع و باقدرت مانور بالا نصب می شود. [بایگانی]

این قابلیت همکاری شامل امارات متحده عربی و کویت است که آنها هم هواپیماهای سی 17 را دراختیار دارند.

ریاض العلی کارشناس نظامی قطری گفت که این تمرین مشترک «براعتماد دوطرفه میان دو کشور دررابطه با تهدیدهای تروریستی تأکید دارد جایی که از مداخله و دسیسه های ایران و یا سایر منابع ناشی می شود.»

تمرینها با مهمات جنگی

العلی گفت که قطر سیستم مشابه شلیک موشکهای آستروس 2 را دراختیار دارد «بنا بر این برای دوطرف لازم بود تا تجریه ها و تخصصها را به اشتراک بگذارند تا آمادگی کامل و اجتناب از اشتباهات احتمالی و آسیب پذیری تضمین شود.»

او به المشارق گفت که هردوی این سیستمهای شلیک موشک، آستروی دو و اچ آی مارس «با ویژگی سرعت و قدرت مانور بالای آنها شناخته می شوند.»

این تمرین مشترک شامل پنج فقره شلیک مهمات جنگی با موشکهای آستروی دو و اچ آی مارس بود و همچنین بر تضمین این نکته تأکید داشت که تیمهای درحال کار با این سیستمها آماده اقدام فوری برای رسیدن به مواضع مطلوب شیک هستند.

او گفت که هدف از این تمرین همچنین بهبود مهارت افسران و سربازان مستقر در اتاق عملیات بود که دستورات را برای یگانها اچ آی مارس صادر می کردند.

او گفت: «این اتاقهای عملیات یک بخش بسیار مهم از فرایند ردیابی و هدایت است» و اشاره کرد که این سیستم نیازمند دقت در شناسایی هدفها، شلیک موشکها و مانور در مکانهای مختلف است.

العلی گفت که این سیستمها «از پیشرفته ترین فناوریهای ردیابی و مخابرات استفاده می کنند که یک فرد را قادر می کند تا درصورت لزوم با این سیستم کار کند.»

روشهای غیرمرسوم جنگ

عبدالکریم احمد کارشناس نظامی گفت که عملیات نظامی اجرا شده در واکنش به تهدیدهای تروریستی «نیازمند روشهای غیرمرسوم جنگی است».

او به المشارق گفت که سیستم اچ آی مارس برای رفع این نوع تهدیدها بسیار مناسب است زیرا می توان به سرعت آن را در موارد فوریتی در مناطق جنگی به کار گرفت.

او گفت که این سیستم برای هدف قراردادن سربازان و توپخانه دشمن طراحی شده است علاوه بر سیستم های دفاع هوایی و انتقال و وسایل نقلیه زرهی.

این سیستم قابلیت انتقال و مانور با سرعت بالا را دارد و می توان پس از اجرای دستورات پیش ازآن که موقعیت شلیک آن شناسایی شود آن را جا به جا کرد.

همچنین می توان آن را تا سرعت 85 کیلومتر درساعت از راه زمینی جا به جا نمود و می توان از طریق هوا هم آن را انتقال داد. این سیستم می تواند بر هدف تازه قفل شده و موشکها را ظرف 16 ثانیه شلیک کند.

سیستم اچ آی مارس می تواند هدفها را با مسافت بیش از 160 کیلومتر هدف قراردهد.

او افزود که یکی ازمزایای این سیستم آن است که «تنها به سه یا چهار فرد برای کار با آن نیازدارد و درصورت فوریتی فقط یک تن نیاز است که دلیل این قابلیت فناوری بسیار پیشرفته ای است که به آن مجهز است.»

محمد عبدالمنعم، پژوهشگر امور بین المللی گفت: «آموزش تازه مشترک پیامی است به آنها که دراندیشه تهدید یا تضعیف امنیت خلیج هستند.»

او به المشارق گفت این همچنین «روابط استراتژیک میان ایالات متحده و شرکای آن ازجمله قطر را تأیید می کند.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500