دین

آموزش دینی در لبنان قانونمند می شود

نوشته نهاد طوبالیان در بیروت

دانشجویان «دانشکده مطالعات اسلامی» دانشگاه مکاسد در مراسم فارغ التحصیلی شرکت می کنند. به گفته محمد امین فرشوخ، مدیر این دانشگاه، برنامه آموزش دینی این دانشکده «پیرو مشی سعه صدر و آزادی فکر است». [عکس با کسب اجازه از دانشگاه مقاصد]

دانشجویان «دانشکده مطالعات اسلامی» دانشگاه مکاسد در مراسم فارغ التحصیلی شرکت می کنند. به گفته محمد امین فرشوخ، مدیر این دانشگاه، برنامه آموزش دینی این دانشکده «پیرو مشی سعه صدر و آزادی فکر است». [عکس با کسب اجازه از دانشگاه مقاصد]

استادها و چهره های دانشگاهی در گفتگو با المشارق تاکید کردند در شرایطی که موسسه های آموزشی لبنان می توانند نقش جدی و مهمی در مبارزه با ایدئولوژی افراطی ایفا کنند، این موسسه ها به هدف حصول اطمینان از تقویت فرهنگ سعه صدر و رعایت اعتدال باید قانونمند باشند.

آن ها می گویند واحدهای درسی موسسه هایی که آموزش دینی تدریس می کنند باید مشمول نظارت باشند تا این موسسه ها برای دستیابی به اهداف سیاسی مورد سوء استفاده قرار نگیرند و یا از آن ها به عنوان مرکزی برای رشد و پرورش افراطی گرایی استفاده نشود.

محمد امین فرشوخ، رئیس دانشکده «مطالعات اسلامی دانشکده بیروت» دانشگاه المقاصد می گوید «این موسسه ها در مبارزه با ایدئولوژی افراطی و آموزش سعه صدر و اعتدال اسلامی نقش کلیدی و مهمی ایفا می کنند».

او در گفتگو با المشارق می گوید «دانشکده مطالعات اسلامی» «از مشی آزادی و سعه صدر پیروی می کند» و اصول «اعلانیه آزادی های دینی» و «اعلانیه همزیستی و شهروندی الازهر» را رعایت می کند.

او تاکید کرد هر یک از این دکترین ها خواهان پیروی از مشی سعه صدر و میانه روی است و باید در واحدهای آموزشی موسسه های آموزش دینی لبنان گنجانده شوند.

فرهنگ سعه صدر

فرشوخ به طور مرتب در زمینه نقش موسسه های آموزش دینی در مقابله با ایدئولوژی افراطی جلسه های بحث و گفتگو برگزار می کند. وی می گوید دانشگاه مقاصد «در آموزه های خود مصرانه مروج آزادی و سعه صدر است».

وی هشدار داد «در حالی که ما برای مقابله با چالش های ناشی از افراطی گری در تفکر اسلامی مشی اعتدال و سعه صدر را پیشه خود می کننذ، در سراسر لبنان موسسه های فعال در آموزش دینی وجود دارند که مروج رویکرد افراطی و تندروی هستند».

وی افزود معلم ها و کتاب های درسی که این موسسه ها استفاده می کنند باید مورد نظارت و بازبینی قرار بگیرند تا مطمئن شویم سعه صدر و مشی اعتدال به دانشجویان آموزش داده می شود.

محمد النقری، استاد دانشکده حقوق دانشگاه سنت ژوزف می گوید بعضی از موسسه ها برای مقابله با چالش های تفکر افراطی نقش کلیدی ایفا کنند و برای تشویق و ترغیب دانشجویان به گفتمان آزاد تلاش کنند.

او در گفتگو با المشارق تاکید کرد «از سویی دیگر، دانشگاه ها و موسسه های آموزشی دینی هستند که با مجوز فعالیت می کنند و دانشجویان و روحانیانی از آن ها فارغ التحصیل می شوند که آموزش دینی افراطی دیده اند».

وی گفت بنابراین دولت برای ارزیابی و بازبینی ارائه مجوز به چنین موسسه های دینی مسئولیت عظیمی به دوش دارد.

اعمال مقررات دولتی ضروری است

حسن القطب، مدیر «مرکز پژوهش و مشاوره لبنان» می گوید «موسسه های دینی، مدارس و موسسه های آموزش دینی در کنترل و ممانعت از ترویج افراطی گری نقش حمایتی و مثبتی ایفا کند».

او در گفتگو با المشارق گفت اگر این موسسه ها قانونمند نشوند، می توانند «عاملی برای تخریب و نابودی باشند».

وی افزود : «تکثیر بیش از اندازه موسسه های مذهبی و مدرسه های آموزش علوم دینی چالش هایی پدید می آورند چون قانونمند کردن، نظارت و ارزیابی متون آموزشی و درسی و یا ایدئولوژی که ترویج می کنند، دشوار است.

القطب گفت هیچ پایگاه اطلاعاتی رسمی برای ارزیابی تعداد چنین موسسه هایی در لبنان وجود ندارد اما براساس ارزیابی ها صدها موسسه دینی و مدرسه آموزش علوم دینی در سراسر لبنان وجود دارد که آموزش دینی و مذهبی ارائه می کنند که هیچ نظارتی بر آن ها وجود ندارد.

او خاطرنشان کرد «هیچ مقام دینی مسئول و یا نهاد مذهبی مسئولی وجود ندارد که بتواند واحدهای آموزشی این مراکز را مورد بازبینی و نظارت قرار دهد و روند ارشاد و آموزش این موسسه های دینی را قانونمند کند».

وی گفت که اما برای حصول اطمینان از این که موسسه های آموزش دینی به جای دامن زدن به تنش ها، برای ارتقای صلح به کار می روند باید «قانونمد باشند» و مجوز موسسه ها و مراکزی که از واحدهای آموزشی رسمی پیروی نمی کنند، باید لغو شود.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500