قطر می گویند که به رغم بحران شهروندان خلیج می توانند در کشور بمانند

نوشتۀ خبرگزاری فرانسه

image

مشتریان در بازار المیرا در دوحه، پایتخت قطردر روز 10 ژوئن به خرید مشغول هستند. عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین در روز 5 ژوئن اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خودشان را قطع می کنند و ارتباط هوایی، دریایی و زمینی را می بندند اما ایران در این هفته گفت که هفت فروند هواپیما حاوی محصولات کشاورزی به این امارت ارسال کرده است. [خبرگزاری فرانسه]

قطر در روز یکشنبه (11 ژوئن) برای اجتناب از افزایش عداوت با همسایه های خلیجی اقدام کرد و به شهروندان آنان گفت که می توانند در کشور بمانند درحالی که وانمود می کند که وضعیت برای صادرات حیاتی گاز «روال عادی» دارد.

این کشور همچنین در روز دوشنبه اعلام کرد که خدمات مستقیم دریایی به بنادر عمان ایجاد کرده است درحالی که ایران چندین تُن سبزیجات به این کشور ارسال کرده است که به دنبال قطع ارتباطهای هوایی، دریایی و زمینی بوسیله همسایگان آن شاهد تهدید واردات غذایی شده است.

تقریبا یک هفته پس از آن که عربستان سعودی و چندین کشور متحد آن روابط خودشان را به قطر درخلال یک بحران بی سابقه دیپلماتیک درخلیج قطع کردند هیچ نشانی از حل این مناقشه تلخ دیده نمی شود.

عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و سایرین قطر را به حمایت از گروه های افراط گرا متهم کرده اند.

قطر به شدت این اتهامها را رد می کند و می گوید که آماده گفت و گو برای پایان دادن به این مناقشه است که همچنین شاهد آن بوده است که کشورهای خلیج به همه ساکنان قطری دستور دادند تا ظرف 14 روز این کشور را ترک کنند.

این بحران نگرانی های بزرگی را درمورد ثبات منطقه ایجاد کرده است و وزیر خارجه کویت درروز یکشنبه گفت که کشور او به تلاشهای میانجیگرانه خود ادامه خواهد داد.

رسانه های دولتی در اواخر روز یکشنبه گزارش دادند که دوحه «هیچ اقدامی علیه ساکنان قطری که ملیت کشورهای دیگررا که روابط دیپلماتیک را با قطر قطع کرده اند انجام نخواهد داد.»

این برای بیش از 11,000 تن از مردم از عربستان سعودی، امارات متحد و بحرین که در قطر زندگی می کنند آرامش خاطر است.

گشایش کانال با بنادر عمان

درهمین حال سازمان بنادر قطر از راه اندازی دو فقره خدمات تازه از بندر حمد به بنادر صحار و صلاله عمان خبرداد که نیاز برای توقف بار در کشور امارات متحده عربی را دور می زند.

از امارات متحده عربی برای مدتها به عنوان یک مرکز توقف محموله های باری استفاده می شد.

ایران روز یکشنبه اعلام کرد که پنج فروند هواپیما حامل محصولات کشاورزی به قطر ارسال کرده است. سه محموله حامل 350 تن مواد غذایی هم قراراست که ایران را به مقصد این کشورترک کنند.

شاهرخ نوش آبادی سخنگوی شرکت هواپیمایی ایران ایر گفت که پنج فروند هواپیماه هرکدام حامل حدود 90 تن سبزیجات بود که درروزهای اخیر به قطر فرستاده شد.

نوش آبادی افزود: «تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد ما به تحویل کالا ادامه خواهیم داد» بدون آن که بگوید که آیا این اقدام صادرات بازرگانی است یا کمک.

ترکیه هم نشان داد که یک نقش اساسی در تحویل تدارکات مواد خوراکی به قطر ایفا کند.

«کار به روال عادی»

قطر به رغم تحریمهای بی سابقه می گوید که صادرات حیاتی گاز مایع آن قطع نشده است.

دراعلامیه ای آمده است: «روال کاری شرکت نفت قطر...در تمامی مراحل عملیات و امور بالایی، میانی و پایینی و همه فعالیتها در سراسر تأسیسات کلاس جهانی شرکت نفت قطرعادی است.»

بانک مرکزی قطر همچنین درروز دوشنبه گفت که معامله های بانی در کشور و خارج به رغم بحران دیپلماتیک به شکل عادی ادامه دارد.

دراین اعلامیه که از طریق خبرگزاری دولتی قطر (کیو ان آ) منتشر شد شیخ عبدالله بن سعود آل ثانی رئیس بانک مرکزی نگرانی برسرمیزان نقدینگی را رد کرد.

در این اعلامیه آمده است: «بانکداری و معامله ها و فرایندهای بانکی در کشور قطر به شکل عادی ادامه دارد هم در سطح معامله های مالی داخلی و هم میان بخش بانکی قطر با بانکهای خارجی.»

در اعلامیه افزوده شد که رئیس بانک «تأکید کرد که سطح نقدینگی در بخش بانکی قطر خوب است و همه نیازهای مشتریان را برآورده می کند.»

رئیس اتحادیه آفریقا خواستار «گفت و گو» شد

درهمین حال تلاشهای میانجیگرانه برای حل بحران ادامه دارد.

الفا کوندی رئیس اتحادیه آفریقا روز یکشنبه خودش را به عنوان یک میانجی برای این بحران پیشقدم کرد و به دنبال آن که چندین کشور آفریقایی سفیران خودشان را ازدوحه فرا خواندند، برانجام گفتمان تأکید کرد.

کوندی که رئیس جمهور گینه است و روابط نزدیکی با عربستان سعودی دارد درنامه ای با شاه سلیمان نوشت که با «اندوه» شاهد عداوت میان قطرو همسایگان خلیجی آن بوده است که آن را به عنوان «کشورهای برادر» از کشوری با اکثریت مسلمان توصیف کرد.

ملتهای آفریقا شامل چاد،نیجر و سنگال درروزهای اخیر سفیران خودشان را از دوحه فراخواندند درحالی که موریتانی به طور کامل روابط خودش را قطع کرد.

کوندی به عنوان رئیس اتحادیه آفریقا پیشنهاد «میانجیگری ... تا یک راه حل فوری و صلح آمیز برای این بحران یافت شود».

کوندی افزود: «تنها گفتمان است که به ما امکان می دهد به سازش واقعی برسیم.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

2 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

خداوندا! کسانی را که خواهان پراکندگی این ملت بودند، پراکنده فرما!

پاسخ دهید

بازگشت کشورها به وحدتشان مرکز قدرت شورای همکاری خلیج که به عنوان پایتخت کشورهای عربی و کارت برنده آنها محسوب می شود، می باشد. این الگویی است که باید در اتحادیه های فدرال دنبال شود. این محاصره سبب خوشنودی خداوند و پیامبر او نیست. خداوند گمراهان را هدایت فرماید!

پاسخ دهید