تروریسم |

نگرانی ها بر سر زنان جهادگر در یمن افزایش می یابد

نوشتۀ ابوبکر الیمانی در صنعا

image

زنان یمنی درحال خرید از یک غرفه در بازارچه ای درصنعا در روز 8 فوریه دیده می شوند. کنشگران خواهان تلاشهای تازه برای هشدار به زنان پیرامون خطرات استخدام شدن بوسیله افراط گرایان شده اند. [محمد هویز/ خبرگزاری فرانسه]

کنشگران حقوق بشر به المشارق گفتند که افزایش آگاهی درباره تلاشهای القاعده به منظور استخدام زنان و خطراتی که این کار برای جامعه یمنی به همراه دارد مهم است.

آنها گفتند که رویدادهای تازه به نیاز اجرای برنامه های آگاهی رساننده بوسیله سازمانهای دولتی با شراکت سازمانهای جامعه مدنی اشاره دارد تا به زنان نسبت به تلاشهای استخدامی بوسیله افراط گرایان هشدار داده شود.

زنان جنگجوی القاعده درماه گذشته زمانی که توجهات را جلب کردند که شماری ازآنها در خلال یک عملیات نیروهای ویژه ایالات متحده علیه القاعده در یکلا مناطقی از استان البیضا کشته شدند.

جف دیویس سخنگوی پنتاگون گفت: «زنان جنگجوی بسیاری دراین رویداد نقش داشتند» و افزود که بعضی ازآنها در خلال عملیات کشته شدند.

او گفت که این زنان درخلال این یورش مواضع جنگی را اداره می کردند که هدف ازآن اخذ اطلاعات ضد جاسوسی برای جلوگیری از حمله های تروریستی بود.

به دام انداختن زنان

لمیا الاریانی، دبیر کل شواری عالی مادر و فرزند در یمن گفت: «استخدام زنان بوسیله گروه های تروریست و القاعده به طور خاص، یک فاجعه است که دلیل آن خطرات فراوانی است که برای خود زنان، خانواده های آنان و جامعه به طور کل دارد.»

او به المشارق گفت: «استخدام زنان چیز تازه ای است که این روزها می شنویم» و آن را به عنوان یک موضوع جدی توصیف کرد.

او گفت که سازمانهای دولتی و جامعه مدنی فعال درامور مربوط به زنان برای اجرای اقدامهای آگاهی رساننده برای زنان یک مسئولیت مشترک دارند تا بر خطرات تلاشهای استخدامی القاعده تأکید شود.

او افزود که شاید این اقدامها در محدود کردن این روند پیش از آن که شتاب بگیرد و به چیز خطرناکتری تبدیل شود موفقیت آمیز باشد.

او گفت که زنان یمنی اکنون درخطر به دام افتادن بوسیله گروه هایی ماننده القاعده قراردارند زیرا میزان بیسوادی درمیان زنان یمنی 80 درصد است و 20 درصد دیگر شامل زناننی است که سواد اندکی دارند و به میزان کافی نسبت به آنچه که دراطرافشان می گذرد آگاهی ندارند.

او افزود: «این نکته آنان را به عدم فهم درباره آنچه که به نفع آنهاست هدایت می کند و این یک فاجعه است.»

فریب کاری و آلت دست قراردادن

الاریانی گفت که زنان استخدام شده بوسیله القاعده احتمالا به این باور تلقین شدند که با به دست گرفتن سلاح یک تکلیف مذهبی انجام می دهند، که روشی است که این گروه برای استخدام مردان به کار می گیرد.

او گفت: «القاعده در فریب و استخدام زنان از طریق انگیزه ها، شست و شوی مغزی، مذهب و این نکته که جهاد برای آنان جایگاه والایی به همراه خواهد داشت موفق بوده است به همان شکل که مردان جوان را فریب می دهد که تحت نفوذ مذهب قرارداشتند و بهشت به آنان وعده داده می شود.»

او گفت که گروه هایی مانند القاعده «خودشان را به این شکل نشان می دهند که برای دفاع از شریعت آمده اند و زنان براساس این منطق شست و شوی مغزی می شوند.»

او گفت که اتحاد زنان یمن و سایر گروه های فعال درامور زنان «مسئولیت مشترکی برای ارتقای آگاهی درباره موضوع استخدام زنان، خطراتی که به همراه دارد و مسکلات اجتماعی ناشی ازآن برعهده دارند.»

او افزود که تلاش برای حل مشکل استخدام زنان باید منطبق با ساختار قانونی و حقوقی انجام شود و طراحی آن باید درزمان حال صورت پذیرد.

لمیس العرشی عضو اتحادیه زنان به المشارق گفت که این اتحادیه درحال تلاش برای تقویت مشارکت زنان در زمنیه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.

او گفت که اما این تلاشها براثر جنگ یمن دچار خلل شده است که تأثیر منفی برزندگی هم مردان و هم زنان داشته است.

گروه های افراطی مانند القاعده درشبه جزیره عربستان و «دولت اسلامی عراق وشام» (داعش) از این جنگ برای گسترش کنترل خودشان در بخشهایی از کشور سوءاستفاده کرده اند.

یک مشکل جدی

لیلا عصده پژوهشگر مرکز مطالعات و تحقیقات توسعه جنسیتی در دانشگاه صعنا گفت که درحالی که وضعیت به دلیل جنگ بدتر می شود پدیده استخدام زنان بوسیله گروه های افراط گرای به شکل قابل توجهی رشد می کند.

او به المشارق گفت: «این یک مشکل جدی است.»

او گفت: «چه چیزی این زنان را به پیوستن به این گروه ها هدایت می کند؟ شاید مهمترین و دشوارترین دلیل فقر و ناچاری است، زیرا اگر به خاطر فقر نبود، یک زن خودش را به جهنم نمی اندازد.»

او افزود که یک دلیل دیگر «جهل» است و توضیح داد که گروه های افراط گرا از نبود آگاهی با نشان دادن عقاید منحرفانه خودشان «به عنوان راهی برای بخشایش گناهان و به دست آوردن آخرت و بهشت» سوءاستفاده کرده اند.

او گفت: «جدی بودن تهدیدی که براثر استخدام زنان علیه جامعه وجود دارد از اهمیت نقش آنان و اثر بزرگ آنها برجامعه ناشی می شود.»

او گفت: «لازم است تا با تلاش برای افزایش آگاهی پیرامون خطرات افراط گرایی مبارزه کرد و تضمین نمود که همه بچه ها از رشد مذهبی درست برخوردار می شوند تا بوسیله عقاید منحرفانه این گروه ها فریب نخورند.»

آیا این مقاله را می پسندید؟
3
نه
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق
Captcha