امنیت

مصر خواستار تلاشهای متحد برای مبارزه با تروریسم شد

نوشتۀ ولید ابوالخیر در قاهره

یک پسر دانش آموز مصری در روستای اسوان غربی در نزدیکی اسوا در 13 مارس راه می رود. شرکت کنندگان میز گرد در کنفرانس اخیر قاهره بر تحصیل و تاثیر بازدارنده آن بر گسترش تروریسم در مصر و جهان تمرکز کردند. [خالد دسوکی/ خبرگزاری فرانسه]

یک پسر دانش آموز مصری در روستای اسوان غربی در نزدیکی اسوا در 13 مارس راه می رود. شرکت کنندگان میز گرد در کنفرانس اخیر قاهره بر تحصیل و تاثیر بازدارنده آن بر گسترش تروریسم در مصر و جهان تمرکز کردند. [خالد دسوکی/ خبرگزاری فرانسه]

دانشگاهیان مصری در کنفرانس اخیر که در قاهره برگزار گردید گفتند با تفکر خشن افراط گرایی باید به صورت عقلانی و ایدئولوژیکی مبارزه کرد. آنها پیشنهاد کردند کانالهای فرهنگی می توانند بهترین روش برای ریشه کن کردن دیدگاههای خطرناک باشند.

آنها گفتند این بدین خاطر است که تروریستها و افراط گرایان خود را پشت ماسک فرهنگی و مذهبی مخفی می کنند در حالیکه تروریسم هیچ ارتباطی با مذهب ندارد.

کنفرانس 24 و 25 اکتبر که با حمایت وزارت فرهنگ و سازماندهی کمیته علوم سیاسی شورای عالی فرهنگ برگزار گردید بر نقش نهادهای دولتی در مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

بحثها و گفتگوها در مورد روشهای مبارزه با تروریسم متمرکز بود و شرکت کنندگان به این نتیجه رسیدند که هر گونه مبارزه با تروریسم باید جامع بوده و باید شامل نیروهای فرهنگی، رسانه ها و نیروهای امنیتی باشد.

شرکت کنندگان میزگرد در کنفرانسی که 24 و 25 مارس در قاهره برگزار گردید بر نقش نهادهای دولتی در مبارزه با تروریسم تاکید کردند. [ولید ابو الخیر/ المشارق]

شرکت کنندگان میزگرد در کنفرانسی که 24 و 25 مارس در قاهره برگزار گردید بر نقش نهادهای دولتی در مبارزه با تروریسم تاکید کردند. [ولید ابو الخیر/ المشارق]

حلمی نمنم وزیر فرهنگ در اولین جلسه همراه با تعداد زیادی از دانشگاهیان و متخصصین مبارزه با تروریسم که بسیاری از آنان در هر دو روز سخنرانیها و سمینارها شرکت کردند، حضور یافت.

نمنم به المشارق گفت: «منصفانه نخواهد بود اگر تروریسمی که در منطقه وجود دارد و گسترش ایدئولوژی تروریسم را به اسلام ربط دهیم.»

وی گفت: «تروریسم چهره های بسیاری دارد. گاهی اوقات آن خود را پشت شعارهای سیاسی و گاهی اوقات پشت اسلام مخفی می کند.» وی خاطر نشان کرد مصر از سال 1945 تاکنون درگیر موجهایی از تروریسم که ایجاد شده است و پس از زمانی محو شده اند بوده است.

تروریسم در مصر روشنفکران سکولار و افرادی که طرفدار ایدئولوژیهای اسلام میانه رو بوده اند را بطور مشابه هدف قرار داده است.

وی افزود: «هدف اصلی تروریسم نابودی مفهوم اصلی، دولت، میهن و وطن پرسیتی است و این بدین خاطر است که این مفاهیم قویترین ابزارها برای مبارزه با تاریکی و تاریک اندیش ترین ایدئولژی تروریستی می باشد.»

بالا بردن آگاهی

هیثم الشافعی که در دانشگاه قاهره حقوق تدریس می کند گفت این کنفرانس بر نقش تحصیل، فرهنگ، رسانه ، جوانان و نهادهای مذهبی «در مبارزه با طاعون زمان ما یعنی تروریسم تاکید کرد.»

وی به المشارق گفت در هر کدام از حوزه های مختلف «تروریسم را فقط می توان با تاکتیکهای ضد تروریستی جامع و روشن متوقف کرد.»

بنا بر این واجب است که آگاهی در مورد خطرات ایدئولوژی خشن افراط گرایی را «نه تنها در میان جوانان تحصیل کرده دانشگاهی بلکه در میان عوام هم بالا ببریم.»

وی گفت تلاشهای بالا بردن آگاهی باید کارگران جوان در خیابانها را در برگیرد و افزود این تنها باید از طریق رسانه ها و نهادهای مذهبی انجام شود چون آنها در تماس مستقیم با این بخش از جمعیت می باشند.

الشافعی گفت این نه تنها در مورد مصر بلکه در مورد کل جهاد هم صدق می کند.

منیره الشافعی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه قاهره به المشارق گفت او بخاطر تاکید آن بر تاثیر و تاثیر بازدارنده آن بر گسترش تروریسم در مصر و جهان جذب کنفرانس شد.

وی گفت تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی همگی در «شکل دادن تفکر واقعی دانش آموزان و دانشجویان مهم می باشند تا آنها را در برابر ایده های ایده های تروریستی ایمن ساخته و به آنان توانایی مبارزه با آنان را بدهند و تلاشهای برخی که می خواهند این ایده ها را در اذهان آنان القاء کنند خنثی نماید.»

بهترین روش این است که هشیارانه روی ایمنی سازی این بخش در برابر ایده های تروریستی با دادن فرصتی به آنان برای ابراز روشن ایده هایشان تا سر حد امکان در مورد تحقق برخی از امیدها و آرزوهایشان کار کنیم.

وی افزود چنین کنفرانسهایی «نوری از امید برای دانشجویان جوان خصوصا که همه آنان را سپر اجتماع می بینند است و تلاشی برای تقویت اراده آنان برای مقاومت در برابر ایده های بیگانه که برخی می خواهند در ذهن آنان القاء نمایند، است.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500