بردباری

در لبنان عید قربان براختلاف های فرقه ای برتری یافت

نوشتۀ نهاد طوبالیان در بیروت

شیخ امین الکُردی، نایب رئیس دار الفتوی در لبنان، خطبه عید قربان را در مسجد الأمین در بیروت ایراد می کند. [عکس با کسب اجازه از خبرگزاری ملی لبنان]

شیخ امین الکُردی، نایب رئیس دار الفتوی در لبنان، خطبه عید قربان را در مسجد الأمین در بیروت ایراد می کند. [عکس با کسب اجازه از خبرگزاری ملی لبنان]

روحانیون لبنانی به المشارق گفتند که درمیان حال و هوای منطقه ای ازتنشهای فرقه ای، جشنهای مذهبی مانند عید قربان فرصتی رابرای همزیستی مسالمت آمیز فراهم می کند.

محمد النقری، یک قاضی شرعی از زحله در دره بقاع گفت که نشانه های همزیستی مذهبی میان سنی ها وشیعیان«درلبنان آشکار است.»

او به المشارق گفت: «این، بر تنشهای سیاسی میان دو فرقه برتری می یابد» و می توان آن را درشماری از مناسبتها دید.

او گفت: «درحالی که می توانیم شاهد تنش میان رقیبان سیاسی به دلیل موضوع های خاص سیاسی و یک شکاف سیاسی دربین سنی ها و شیعیان باشیم، این نکته برهمزیستی مسالمت آمیزاثری نداشته است زیرا جشنهای مذهبی یکسان و همشکل هستند.»

او گفت: «برای نمونه جشنهای عید قربان که اکنون روی می دهد، هم برای سنی ها و هم شیعیان با مراسم متعدد مشترک یکسان است.»

این مناسبتهای مذهبی به مردم فرصت می دهد تا برای مبادله تبریک و خوش آمدگویی گرد آیند، و افزود که درخلال جشنهایی مانند عید قربان هیئتها از دارالفتوی و شورای عالی اسلامی به دید و بازدید می پردازند.

او گفت: «جشنهای مذهبی فرصتی برای گردهم آیی و تقویت همزیستی مذهبی فراهم می کند.»

او گفت که این نوع همزیستی «یک ویژگی مهم لبنان است که برای ماهیت چندفرقه ای بودن آن شناخته شده است.»

اتحاد درهمه فرقه ها

النقری گفت: «عید قربان توانست تا سنی ها، شیعیان و فرقه های دروزی را متحد کند، زیرا مناسبتهای مذهبی و ملی و هرمناسبتی که که در یک فرقه خاص جشن گرفته می شود اتحاد موجود درمیان ما را تأیید می کند.»

او افزود: «ما به عنوان سنی ها در دارالفتوی درخلال گردهمایی های عاشورا به برادران شیعه خودمان می پیوندیم و آنها با ما حدیث قرائت می کنند و میلاد پیامبر را جشن می گیرند.»

ابراهیم حیدر روزنامه نگار، یک فرد شیعه که برای روزنامه النهار می نگارد گفت که وفاداری مذهبی درزمانهای خاصی خودش را نشان می دهد، زمانی که منافع سیاسی حزبهای مدعی برای نمایندگی طرفهای گوناگون با هم تضاد می یابد.

او به المشارق گفت که نیروهای سیاسی اعضای خودشان را منسجم کرده و عدم تحمل طرف دیگررا درزمان نیازشان تشدید می کنند اما زمانی که اجماع وجود دارد، «شاهد آرام شدن احساسات و ثبات هستید».

حیدر گفت که اختلافهای سیاسی آغشته شده با یک ماهیت فرقه ای هویت فرقه ای را تقویت می کند و افزود که فرقه گرایی به نوبه خود از نظر همپوشانی با موضوع های سیاسی تقویت می شود.

او گفت: «با توجه به این، شاهد ظهوردوباره اختلافهای تاریخی، کشتار و ستیزه جویی می شوید و این مانع ساخت یک رابطه قوی و همزیستی پایدارخواهد بود.»

او افزود: «این درخلال زمان اختلاف روی می دهد» و تأکید کرد: «درخلال جشنهای مشترک مذهبی بین فرقه ها آرامش وجود دارد.»

«یکسان برای همه مسلمانان»

حیدر گفت که برای نمونه عیدقربان، برای همه مسلمانان، که یک مراسم حج واحد را برای قرن ها است با یکدیگر اجرا کرده اند یکسان است.

او گفت که به رغم اختلافهای سیاسی میان دو فرقه، ذهنهای منطقی درهردوطرف وجود دارد که به اهمیت همزیستی مذهبی اعتقاد دارند.

دالیا شبارو یک سنی که در بیروت زندگی می کند گفت که جشنهایی مانند عید قربان فرصتی برای بازگشت به اصول مدارا در اسلام فراهم می کند.

او به المشارق گفت: «مناسبتهای مذهبی و مراسم آنها این مدارا را ثابت می کند که ما به عنوان مسلمانان مشتاق آن هستیم، چه سنی یا شیعه به طور خاص و برترازهمه به عنوان لبنانی ها.»

او گفت که عیدقربان «برای من یک فرصت دیگر برای تقویت روابط خودم با شیعه است که نگرانی های مشترک داریم و جایی برای اختلاف سنی-شیعه ایجاد نمی کنم تا برروابط من با آنها تأثیربگذارد.»

او افزود که مردم لبنان با اختلاف و کشاکش سیساسی که تحت پرچم و پوشش مذهب است فریب نمی خورند و اشاره کرد که جشنهای مذهبی برای لبنانی ها فرصتهایی فراهم می کند تا همزیستی مذهبی را تقویت و مستحکم کند.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500