http://almashareq.com/fa/keywords/Topic/Refugees?page=1

پناهندگان

ساکنان بومی دیر الزور تحت فشار سپاه پاسداران آنجا را ترک می کنند

ساکنان بومی دیر الزور تحت فشار سپاه پاسداران آنجا را ترک می کنند

همزمان با تحکیم و تثبیت حضور شبه نظامیان وابسته به ایران در استان دیرالزور سوریه ساکنان اصلی آنجا به مقصد نقاط دیگر، خانه های شان را ترک می کنند. ،

لبنان تلاش دارد کودکان پناهجوی سوری را در مدرسه نگه دارد

لبنان تلاش دارد کودکان پناهجوی سوری را در مدرسه نگه دارد

مطالعه اخیر درباره کودکان کار دریافته است که 75 درصد از کودکان در سن مدرسه که مورد مطالعه کار در کشاورزی تحت شرایط خسته کننده.

آلودگی رودخانه پناهندگان سوری را وادار به جا به جایی کرده است

آلودگی رودخانه پناهندگان سوری را وادار به جا به جایی کرده است

آوارگان سوری مقیم اردوگاه های غیررسمی در امتداد رودخانه قاسمیه به دلیل این که میزان آلودگی آب به بالاترین حد خود رسیده است، مجبور به جا به جایی شده اند.

داوطلبان پناهندگان سوری را به سازمانهای خدماتی در لبنان ارتباط می دهند

داوطلبان پناهندگان سوری را به سازمانهای خدماتی در لبنان ارتباط می دهند

پناهندگان سوری برای کمک به خانواده های ساکن در اردوگاه های لبنان وقت خودشان را داوطلبانه اختصاص می دهند تا برآورده شدن نیازهای مختلف تضمین شود.

پشتیبانی سازمان ملل متحد و سازمان های سوریه از بازگشت آوارگان

پشتیبانی سازمان ملل متحد و سازمان های سوریه از بازگشت آوارگان

سازمان ملل متحد و سازمان های شریک این نهاد بین المللی برای بازگشت خانواده ها و اسکان مجدد آن ها در خانه و کاشانه اصلی شان پشتیبانی فراهم می کنند.

پناهندگان سوری مقیم لبنان امیدوارند به خانه بازگردند

پناهندگان سوری مقیم لبنان امیدوارند به خانه بازگردند

براساس نظرسنجی اخیر سازمان ملل، 86 درصد از پناهندگان سوری امیدوارند به موطن خود بازگردند.

طرح اردن پاسخ جامع به بحران سوریه در سال 2019

طرح اردن پاسخ جامع به بحران سوریه در سال 2019

پلاتفرم پاسخ اردن 2/4 میلیارد دلاری اردن بودجه برنامه هایی که ایجاد برگشت پذیری در درون پناهندگان سوریه ای و جوامع میزبان اردنی می کند را تامین می کند.

امارات متحده عربی و عریستان سعودی در لبنان کمکهای زمستانی توزیع کردند

امارات متحده عربی و عریستان سعودی در لبنان کمکهای زمستانی توزیع کردند

به دنبال کمبود حمایتهای بین المللی کشورهای خلیج برای تحویل کمکهای بشردوستانه به پناهندگان سوری پیش قدم شدند.

لبنان برای رویارویی با بحران پناهنده ها 2.6 میلیارد دلار درخواست کرد

لبنان برای رویارویی با بحران پناهنده ها 2.6 میلیارد دلار درخواست کرد

دولت لبنان برای تامین بودجه ارائه و تحویل کمک های بشردوستانه به پناهنده های سوری تبار و حمایت از جوامع میزبان این آواره ها درخواست کمک مالی کرده است.

بیروت میزبان نشست توسعه اقتصادی و اجتماعی اعراب

بیروت میزبان نشست توسعه اقتصادی و اجتماعی اعراب

کشورهای عربی از جامعه بین المللی درخواست کردند «تلاشهای جمعی خود را دوبرابر نمایند» تا از کشورهای میزبان حمایت کرده و به پناهندگان سوری کمک کنند تا به کشور خود بازگردند.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | بعد