نشستهای اردن و عراق روابط دوطرفه را تقویت می کند

سرلشکر یوسف هنیتی رئیس ستاد مشترک اردنی و صفیه طالب سفیر عراق در اردن درروز سه شنبه (8 اکتبر) درمورد راه های تقویت همکاری به شکلی که به سود نیروهای مسلح هردوکشور باشد گفت و گو کردند.

وابسته نظامی عراق در عمان هم در این نشست که در مقر فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن برگزارشد حضورداشت.

پترا خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد که کمیته مشترک وزیران اردنی- عراقی درروز چهارشنبه به طور جداگانه در عمان براساس برنامه ای دیدار کردند که هدف از آن تقویت همکاری دوطرفه در زمینه های گوناگون است.

یوسف شمالی دبیرکل وزارت صنایع، بازرگان وتدارکات سطح «پیشرفته» همکاری میان دو کشور و اقدامهای عملی برداشته شده برای عمیق کردن روابط دوطرفه را ستود.

او گفت: «این نشانه ای مبنی برآن است که مسیرپیشرفت در روابط میان بغداد و عمان متوقف نخواهد شد.»

او گفت که درمرحله بعدی شاهد پیشرفت «چشمگیر» همکاری بویژه در بازسازی و اجرای برنامه ای برای طرح های استراتژیک خواهیم بود که به سود منافع مشترک است.

آیا این مقاله را می پسندید؟
0
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق