اردن میزبان کنفرانس بازسازی کشورهای عرب خواهد بود

خلف حمیسات رئیس گروه مناطق آزاد توسعه اردن درروز سه شنبه ( 9 ژوئیه) اعلام کرد که قراراست اردن درماه اوت میزبان یک انجمن عربی برای بازسای کشورهای عربی باشد که براثر جنگ آسیب دیده است.

پترا خبرگزاری اردنی گزارش داد که حمیسات گفت که هدف انجمن یافتن فرصتهای تازه برای تجارت و سرمایه گذاری در بخشهای تجاری و اقتصادی و برداشتن موانع مربوط به رقابت در بازسازی است.

حمیسات که رئیس منطقه آزاد تجاری اتحادیه عرب (آ یو اف زی) است گفت که موقعیت این کشور پادشاهی یک مزیت است برای کمک به طرحهای بازسازی در منطقه است.

محمود قطیشات دبیرکل منطقه آزاد تجاری عرب گفت که با این رویداد چندین موضوع مربوط به نقش مهم کشورهای عرب و صندوق مستقل اسلامی در تأمین هزینه طرح های بازسازی مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت.

درماه ژوئن، انجمن پیمانکاران اردنی فهرست طرح های بازسازی و سرمایه گذاری را در عراق اعلام کرد که ارزش آن به 46 میلیارد دلار می رسد.

احمد یعقوب رئیس این انجمن گفت که شرایط برای پیمانکاران اردنی و عراقی «به طور کامل» فراهم است تا شراکت ایجاد کرده و از منافع طرح های موجود بازسازی بهره ببرند.

آیا این مقاله را می پسندید؟
1
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق