امنیت

نیروهای ویژه شبوه برای تأمین امنیت 2 منطقه پیشروی می کنند

نوشته نبیل عبدالله التمیمی در عدن

image

نیروهای ویژه شبوه سربازان بیشتری را در مناطق مرخه السفلی و نصاب مستقر کرده اند تا آنجا را ازعوامل داعش پاکسازی کنند. [محمد زویلی/نیروهای ویژه شبوه]

نیروهای ویژه شبوه درروز پنج شنبه (26 مارس) «عملیات کوههای سفید» را برای تأمین امنیت دومنطقه مرخه السفلی و نصاب دراین استان آغاز کردند.

سرهنگ دوم محمد البوحر فرمانده نیروهای ویژه شبوه به المشارق گفت که این عملیات به دنبال تلاشهای قبلی برای پاکسازی بعضی از مناطق انجام می شود.

نیروهای تحت حمایت امارات متحده عربی درمناطقی که حضور یافته بودند سربازان بیشتری را مستقر کردند و مقرهای بازرسی در ورودی و خروجی مناطق مرخه السفلی و نصاب ایجاد کردند.

البوحر گفت «استقرار تازه نیرو عملیات پیشتر را تکمیل می کند که طی آن نیروهای ویژه درروز 20 مارس به منظور پاکسازی بعضی از نواحی در مرخه السفلی و نصاب عملیات اجرا کرده بودند.»

او افزود: «نیروهای ما درحال ایجاد مقرهای بازرسی در ورودیها و خروی های شهر و درها هستند تا اگرعوامل داعش باشند دستگیر شوند و تضمین شود که آنها ازآن مناطق به عنوان نقطه انتقال استفاده نمی کنند.»

او گفت: «قبیله ها درآن مناطق از نیروهای ما استقبال و پشتیبانی می کنند زیرا برای آنها فقط امنیت مناطق شان است که اهمتی دارد و تضمین این که هیچ عوامل تروریستی درآن مناطق نیستند.»

سرهنگ دوم وجدی باوم فرمانده عملیات کوههای سفید در یک گزارش کوتاه به رسانه محلی گفت که هدف از این عملیات تأمین امنیت مرخه السفلی و نصاب است.

او گفت که این عملیات درپی پاکسازی همه محلهای و جاده هایی است که افراط گرایان از آن به عنوان ارودگاه و مسیر برای «اجرای عملیات مجرمانه خودشان استفاده می کنند» و برقراری حکم قانون در این دومنطقه است.

او افزود: «نیروها از شعبه ها و یگانهای گوناگون نیروهای ویژه شبوه در این عملیات شرکت دارند» و برنیاز مبارزه با گروه های افراط گرا وروش عقیدتی آنها تأکید کرد تا «شبوه از امنیت و ثبات برخوردار شود».

استقرار نیروهای ویژه شبوه از اواخر سال 2018 در بخشهای از مرخه السفلی و نصاب آغاز شده بود.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500