جامعه

هنرمندان نقاشی های دیواری را با مضمون بیم و امید در یمن جنگ زده ترسیم می کنند

نوشته خبرگزاری فرانسه

هنرمندان جوان یمنی در روز 14 مارس دریک نمایشگاه باز درصنعا شرکت کردند که طی آن یک نقاشی دیواری ترسیم کرده اند که منعکس کننده بیم و امیدهایشان در کشوری است که از جنگ فلج شده است.

هنرمندان جوان یمنی در امتداد یک دیوار در روز پنج شنبه (14 مارس) درشهر یمنی صنعا درامتداد یک دیوارصف کشیده و یک نقاشی دیواری ترسیم می کنند که بازتاب بیم و امیدهای آنها درکشوری است که ازجنگ فلج شده است.

هیفا سبیع که عینکش با رنگ سفید لک شده است به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما برای بزرگداشت هنر و فرهنگ و گسترش پیام صلح دراینجا هستیم که تلاشی است برای احیای آنچه که جنگ از ما گرفته است.»

هنرمندان دیوارنویس در یک نمایشگاه فضای باز شرکت می کنند و درحال ترسیم یک نقاشی دیواری از آنچیزی هستند که به نظرمی رسد یک صورت ابستره با واژه هایی از امید و تشویق با حروف پررنگ و قرمز باشد.

او از صنعا که در کنترل حوثی ها(انصارالله) تحت حمایت ایران است می گوید: «جنگ یمن را ویران کرد. جنگ همه توانمندیهای این کشور زیبا را ازبین برد.»

image

هنرمندان جوان یمنی در روز 14 مارس در صنعا در امتداد یک دیوار صف کشیده و یک نقاشی دیواری ترسیم می کنند که بازتاب بیم و امیدهای آنها در کشوری است که ازجنگ فلج شده است. [خبرگزاری فرانسه]

اختلاف بین نیروهای حامی دولت و حوثی ها کشور را به مرز قحطی کشانده است.

به گزارش سازمان بهداشت جهانی، ازآغاز سال 2015، 10000 تن از مردم، اکثرا از غیرنظامیان کشته و بیش از 60000 تن زخمی شده ا ند.

گروه های حقوق بشر می گویند که احتمال دارد آمار واقعی پنج برابر این رقم باشد.

بازگرداندن زندگی به یمن

ذی یزن العلوی مانند سبیع امیدوار است که زندگی از طریق اثر هنری اش به شهر بازگردد.

اودرحالی که مردم، پیروجوان برای تحسین هنرمندان مکث می کردند گفت: «هنرخیابانی در یمن از جامعه جدا نیست بلکه بخشی ازآن است.»

«مردم (یمن) تماشاچی نیستند بلکه در چنین اثر هنری شرکت دارند.»

یک پسرنوجوان که یک ژاکث کلاه دار و ماسک تنفسی برچهر دارد با استفاده از رنگهای پرچم کشورش، قرمز، سفید و سیاه دیوار را رنگ می کند.

یکی دیوار دیگر واژه موفق باش عرب یا شاد باش عرب را به تصویر کشیده که دررومی ها برای توصیف بخشی از منطقه به کار می بردند که یمن به آن تعلق داشت و خانه ملکه اسطوره ای سبا بود.

سبیع گفت: «ما فقط امیدواریم که یمن به آنچه که بود بازگردد.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500