حقوق بشر

حوثی های نومید برای حفط حدیده ساکنان را با اجبار استخدام می کنند

نوشته نبیل التمیمی در عدن

این عکس که درروز 17 ژوئیه گرفته شده است آوارگان یمنی را از الحدیده نشان می دهد که از یک شرکت غیردولتی ژاپنی در منطقه شمالی ابز غذا دریافت می کنند. [عیسی احمد/ خبرگزاری فرانسه]

این عکس که درروز 17 ژوئیه گرفته شده است آوارگان یمنی را از الحدیده نشان می دهد که از یک شرکت غیردولتی ژاپنی در منطقه شمالی ابز غذا دریافت می کنند. [عیسی احمد/ خبرگزاری فرانسه]

نبود پایگاه حمایت مردمی از حوثی ها(انصارالله) تحت حمایت ایران به همراه تلفات سنگین درمیدانهای نبرد این گروه شبه نظامی را واداشت تا جوانان محلی را به خدمت دررده هایش مجبورکند.

کنشگران حقوق بشر و ساکنان گفتند که بعضی از خانواده های الحدیده به قاچاق کردن پسرانشان به صنعا وسایر شهرهای یمن متوسل شده اند و یا از ترس این که بوسیله شبه نظامیان استخدام شوند آنها را در خانه پنهان می کنند.

هشام محمد 20 ساله به تازگی به همراه بعضی از بستگان مرد برای گریز از خدمت اجباری بوسیله رهبران محله به صنعا گریخت.

او گفت که اززمان آغاز حمله برای آزاد کردن شهر درروز 13 ژوئن درخیابان قدم نگذاشته بود.

او گفت: «مادرم بسیار نگران بود که به زور بوسیله رهبران محله به خدمت گرفته شوم» و افزود که برای یک ماه درخانه ماند تا آنکه توانست به صنعا بگریزد.

نبود حمایت مردمی

ودیع عطا شاغل حرفه ای در رسانه ای در حدیده گفت: «حوثی ها به استخدام اجباری نیرو متوسل شده اند زیرا هیچ مکان پرورش مردمی در مناطق حدیده ندارند.»

او به المشارق گفت: «آنها پس از ناکامی در ترساندن ساکنان و منصرف شدن از تمطیع آنان، خدمت اجباری را به مردم تحمیل کردند.»

او گفت که حوثی ها دربعضی از مناطق حدیده به سوء استفاده های خودسرانه دست زده اند ازجمله «تحمیل 3 هزار ریال(12 دلار) هزینه های جاری خدمت سربازی برای پسرانشان.»

او گفت که صدها خانواده پسرانشان را به خارج از استان قاچاق کردند تا «از ظلم شبه نظامیان بگریزند».

حوثی ها بسیاری از جنگجویانشان را در نبرد برای آزاد کردن حدیده، از جمله درمناطق التحیتا، حیس و الدریهمی ازدست دادند درحالی که سایرآنها پستهایشان را ترک کردند.

عطا گفت: «حوثی ها کسانی را که دررده هایشان می جنگند و سعی دارند از میدانها نبرد بگریزند به قتل می رسانند، مثل موردی که یک جوان از روستای بیت الفقیه که به زور گرفته شده بوداز خط مقدم گریخت و پس ازبازگشت کشته شد.»

ضعیف شدن در خطوط مقدم

عبدالرحمان برمان کنگشر و وکیل به المشارق گفت که دو دلیل اصلی برای به خدمت گرفتن اجباری جوانان بوسیله حوثی ها وجود دارد.

او گفت که دلیل نخست این است که این گروه شبه نظامی شمار زیادی از جنگجویانش را در نبردها از دست می دهد و دلیل دوم تردید قبیله ها برای اجرای نام نویسی داوطلبانه استخدام نیرو است.

او گفت که حوثی ها ضعیف شده اند و ساکنان از نام نویسی پسرانشان در رده های شبه نظامی خودداری می کنند«پس ازآن که شاهد کاروانهای کشته شدگانی بودند» که از میدانهای مقدم نبرد بازمی گردند.

برمان افزود: «مردم اکنون متقاعد شده اند که حوثی ها پسرانشان را با خدمت اجباری به درون آتش می رانند.»

او گفت که شواهد زیادی از بدرفتاری های حوثی ها وجود دارد ازجمله «کشتن والدینی که پسرانشان را برای جنگ به همراه حوثی ها تحویل ندادند».

او گفت که موارد زیادی وجود دارد که هر حجه روی داده است و افزود که اگرچه حوثی ها کار سازمانهای نظارتی را در مناطق تحت کنترل خودشان ممنوع کرده ند اما همه جنایتهای آنان علیه مردم یمن یک روز آشکار خواهد شد.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500