انتخابات

در لبنان 111 تن از زنان برای به دست آوردن کرسی درمجلس درانتخابات نامزدشدند

نوشته ثامر ابوزید در بیروت

عکس که در روز 9 مارس در امتداد یک بزرگراه درشهر ساحلی طیر درجنوب لبنان گرفته شده تابلوهای بزرگ تبلیغاتی را برای انتخابات آینده مجلس درماه می درلبنان نشان می دهد.[محمود زیات/خبرگزاری فرانسه]

عکس که در روز 9 مارس در امتداد یک بزرگراه درشهر ساحلی طیر درجنوب لبنان گرفته شده تابلوهای بزرگ تبلیغاتی را برای انتخابات آینده مجلس درماه می درلبنان نشان می دهد.[محمود زیات/خبرگزاری فرانسه]

لبنان برای نخستین بار درنُه سال گذشته منبطق با یک قانون تازه انتخاباتی که اساس آن نمایندگی متناسب است، برای برگزاری انتخابات عمومی مجلس درروز 6 مه آماده می شود.

وزارت کشور شاهد حضور گسترده نامزدهای شرکت کننده به شمار 976 تن ازجمله 111 تن از زنان در این انتخابات بوده است، که رقمی بی سابقه برای پرکردن 128 کرسی تقسیم شده میان مسلمانان و مسیحیان است.

درانتخابات سال 2009 تنها 12 نامزد زن شرکت داشتند.

رونی الفا استاد دانشگاه به المشارق گفت: «زنان ارزش افزوده به زندگی ملی ما هستند و نیمی از جامعه را تشکیل می دهند.»

شاغل حرفه ای دررسانه پولا یاکوبیان، جزو نامزدهای زن است که از فهرست حزب سبا نامزده شده و برای کرسی ارامنه ارتدوکس دربیروت شرکت می کند.

یاکوبیان به المشارق گفت که به این دلیل تصمیم گرفت که برای فهرست سبا در انتخابات نامزد شود که «بعضی از مردم به مرحله نومیدی رسیده اند، و ما می خواهیم منشاء تغییرباشیم.»

اوگفت: «فردی که می خواهد تغییرایجاد کند باید صدای مخالف بلند کند و بگوید، ما مانند دیگران نخواهیم بود و به خوبی عمل خواهیم نمود.»

او افزود که برنامه کاری سبا، با شعار «لبخند یک ملت» «قصد ایجاد تغییرات اساسی را دارد.»

انتخابات یک حق است

تماسها بین نیروهای سیاسی پس از تکمیل فرایند نامزدی با تشکیل فهرستهای انتخاباتی و ائتلافهای سیاسی تشدید شد.

فؤاد سینیورا رئیس حزب آینده در ابراز اعتراض خودش به ائتلاف موقتی و قانون جدید انتخابات، اعلام کرد که از نامزدکردن خودش برای یکی از دو کرسی سنی ها در صیدون خودداری می کند.

او دریک کنفرانس خبری توضیح داد که دلیلش این است که اعتقادات او «با اصل، ملزومات سیاسی و اساس قانون کنونی انتخابات توافق ندارد.»

سینیورا گفت که باور دارد که قانون تازه «با قانون اساسی در راتباط با روشی که حوزه های انتخاباتی تعیین و تقسیم می شوند همخوانی ندارد.»

او افزود که قانون تازه کشور را درامتداد خطهای فرقه ای تقسیم می کند که اختلاف میان اعضای یک فهرست [انتخاباتی] را تشدید خواهد کرد.

او به المشارق گفت که اما «باید به نتایج انتخابات ، هرچه که باشد احترام گذاشت. ما انتخابات می خواهیم. این برای لبنانی ها یک حق است و هرچه که باشد نباید به تآخیر افتد.

ائتلافها پارلمان آینده را شکل خواهد داد

تونی ابی نجم تحلیلگر سیاسی به المشارق گفت: «همه چیز در ائتلافها قابل تغییراست.»

او گفت: «روزهای آینده در رابطه با روشن شدن وضعیت ائتلافها بسیار مهم است درحالی که آنها تا حد زیادی شکل و ترکیب پارلمان تازه را تعریف خواهد کرد.»

سعد الحریری نخست وزیر گفته است که با حزب الله ائتلاف تشکیل نخواهد داد و گزارشهایی وجود دارد که جنبش آینده با جنبش آزاد میهن پرستان تحت رهبری جبران باسل نخست نماینده مجلس لبنان در شماری از مناطق یک ائتلاف تشکیل خواهد داد.

درهمین حال، حزب سوسیالیست پیشرو با حزب نیروهای لبنان در مناطق شوف آلی و بعبدا ائتلاف تشکیل خواهد داد.

ولید جمبلات رهبر حزب سوسیالیست پیشرو از مجلس 2018 غایب خواهد بود و پسرش تیمور را برای پرکردن کرسی دروز برای منطقه شوف نامزد کرده است.

سلیمان فرنجه نماینده مجلس لبنان و رئیس حزب مراده هم پسرش تونی فرنجه را به جای خودش نامزد کرد.

درهمین حال سرتیب شامل رکوض اعلام کرد که ریاست یک فهرست را در منطقه کسروان-جبیل برعهده خواهد داشت همان کرسی که پدر همسرش و میشل عون رئیس جمهور کنونی لبنان برای آن نامزد می شدند.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500