جامعه

وزارتخانه مصر در تلاش است تا «فرهنگ قانون» را تقویت کند

نوشتۀ ولید ابو الخیر در قاهره

image

تصویری که در 21 ژوئن 2016 گرفته شده است ورودی ساختمان شورای دولت در قاهره که بالاترین دادگاه اداری مصر می باشد را نشان می دهد. شورای عالی فرهنگ وزارت فرهنگ مصر سمپوزیومی فرهنگ قانون را برای مبارزه با تروریسم در 20 آوریل 2017 برگزار کرد. [ولید ابو الخیر/ المشارق]

کارشناسان به المشارق گفتند مصر باید برای بهبود «فرهنگ قانون» که نظم و قانون را حفظ می کند و از شهروندی خوب حمایت می کند، سخت کار کند چون برای افراط گرایی دشوار خواهد بود تا جای پایی در جایی که این ارزشها شکوفا شده اند پیدا کند.

شورای عالی فرهنگ وزارت فرهنگ با این هدف سمپوزیومی را در 20 آوریل در مورد فرهنگ قانون برای مبارزه با تروریسم برگزار نمود.

منا مکرم عبید استاد علوم سیاسی آکادمی علوم، فن آوری و حمل و نقل دریایی عرب گفت این موضوع «با رگبار حملات تروریستی که مصر در حال حاضر شاهد آن است» بسیار به موقع می باشد.

وی به المشارق گفت برخی عقیده دارند «فرهنگ قانون» فقط به قوانین عملی و تفاسیر آن مربوط می شود و خاطر نشان کرد این تعریف بسیار محدود می باشد.

وی گفت فرهنگ قانون شامل اصل تقویت قانون برای حفاظت از فرد و [توانا ساختن وی] برای حفظ حقوقش می باشد.

عبید گفت حفاظت از حقوق افراد حقوقی را حمایت می کند که تجاوز به دیگران تحمل نمی شود و به جای آن شهروندی را تقویت و بهبود می بخشد. وی خاطر نشان کرد تعداد زیادی از جوانان در این سمپوزیوم شرکت کردند.

وی گفت: «بسیار مهم است که به جوانان در این برهه توجه کنیم و حس شهروندی آنان را برای ایمن سازی آنان در برای ایده های تروریستی تقویت کنیم.»

احترام به قانون

در این سمپوزیوم ، خالد القاضی رئیس دادگاه تجدید نظر یک استراتژی ملی جدید را برای فرهنگ قانون برای مبارزه با تروریسم معرفی کرد.

وی به المشارق گفت مهم است که روشن کنیم معنی «فرهنگ قانون» چه می باشد.

وی گفت بسیاری عقیده دارند این مسئله فقط به اعضای قوه قضایی مربوط می شود. وی افزود در عمل این به آگاهی اجتماعی از طریق آگاهی صحیح از قانون مربوط می شود.

وی گفت قرهنگ قانون «شهروندان را تشویق می کند به قانون به عنوان یک ارزش ثابت که نباید از آن دور شد، احترام گذارند، بسیار شبیه همه مذاهب و ارزشهای اجتماعی که یک شهروند آنان را به عنوان یک جزء ثابت در زندگی تلقی می کند.»

القاضی گفت طرح وی قصد دارد مفهوم شهروندی برای همه گروههای سنی و بخشهای جامعه را با انتشار و توزیع جزوه ها و برگزاری سمینارهای بیشتر در همه استانها و شهرهای استان معرفی نماید.

وی گفت ترویج احترام به قانون باید جزئی لاینفک از تلاش ملی باشد تا به ثمر نشیند و مصریان را تشویق کند تا وظایف مدنی خود را انجام دهند. وی افزود این به نفع آنان و به نفع محیط اجتماعی و خانوادگی آنان می باشد.

تقویت حقوق بشر

نوین زهدی دانشجوی دانشگاه حلوان به المشارق گفت او از اینکه تعداد زیادی از مردم که بسیاری از آنان جوان بوده اند را در سمپوزیوم دیده است بسیار تعجب کرده است.

وی گفت: «شرکت در یک سمینار مربوط به قانون که بسیار از جوانان آن را ملال آور می دانند نشاندهنده خواست واقعی آنان برای کسب دانش برای مبارزه با تروریسم و فراگیری روشها و مکانیسمهای لازم برای پیروزی در این نبرد است.»

جامعه مصر بخاطر احترام قوی به قانون کشور شهرت ندارد و این «کاملا در عدم احترام به قوانین و بی اهمیت دانستن آنان مشهود است.»

وی گفت: «برخی عقیده دارند قوانین برای آسیب رساندن به شهروندان و محدود کردن آزادی فردی آنان وضع شده اند و این طبیعتا منجر به هرج و مرج و بی ثباتی اجتماعی می شود.»

او افزود اما تقویت فرهنگ قانون منجر به «ثبات داخلی هنگامی که شهروندان از حقوق و وظایف خود پیروی کنند، می گردد و ثبات بدون شک از نفوذ ایده های تروریستی به درون جامعه جلوگیری بعمل خواهد آورد.»

وی گفت: «لازم است تا جوانان را تربیت کنیم که پیروی از قانون منافاتی با حقوق بشر ندارد. بر عکس آنان را تقویت می کند چون با تروریسم که عمدتاً آنان را از آزادیهای اجتماعی محروم می کند، مبارزه می کند.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500