پناهندگان

بازگشت دومین گروه از پناهندگان سوری به کشور خود، در پی بازگشت 53 خانواده در ماه گذشته به شهرستان ها و روستاهای محل اقامت شان در عسال الورد صورت می گیرد .


سیاستمداران لبنانی درباره چگونگی، باید و نباید و اینکه چه موقع باید پناهندگان سوری بازگشت به مناطق امن در کشورشان را آغاز کنند، اختلاف نظر دارند.


یک روند یکنواخت از پناهندگان سوری که از دسترسی به گذرگاه های مرزی مجاز محروم مانده بودند با پای پیاده از طریق یک سلسله از معبرهای کوهی غیرمجاز وارد لبنان می شوند.


نیروهای فلسطینی و لبنانی به منظور ریشه کن کردن خشونتها در شاتیلا، ارودگاه پناهندگان فلسطینی در حومه جنوبی بیروت مشغول همکاری هستند.


مغازه دارانی که در فهرست برنامه جهانی غذا ثبت نام شده اند شاهد افزایش درآمد شخصی خود هستند، و کارتهای خرید نیز به پناهندگان سوری استقلال بیشتری داده است.


مسئولین یک اردوگاه در بغداد که پذیرای خانواده هایی است که از خشونت های داعش گریخته اند، می گویند که داوطلبان در ماه مبارک رمضان به این خانواده ها کمکهای چشمگیری می کنند.


کمبود آب و نبود زیرساختهای مدیریتی جزو دشواریهای متعددی است که پناهندگان سوری و جوامع میزبان با آن رو به رو هستند.


بنا به گفته پناهجویان سوری در لبنان به المشارق، بسیاری هنوز کارت جدید توزیع کمک را دریافت نکرده اند در حالی که دیگرانی هم که کارت را گرفته اند نحوه استفاده از آنرا نمی دانند.


معین مرعبی وزیر جدید دولت در امور پناهجویان به المشارق گفت که تاسیس این وزارتخانه پس از گذشت شش سال بسیار دیر صورت گرفته است.


گزارش جدید سازمان ملل نشان داد لبنان و اردن بیشترین تعداد پناهندگان در مقایسه با تعداد جمعیتشان را پذیرفته اند.