حقوق بشر

این گروه که حامی آن ایران است متهم به بیرون آوردن کودکان از مدرسه و اعزام آنان به اردوگاههای آموزشی شبه نظامی می باشد.


شبه نظامیان تحت حمایت ایران مانع فعالیت 36 سازمان بشردوستانه در مناطق تحت کنترل آن شده و به تاراج کمکهای اختصاص یافته به غیرنظامیان ادامه می دهند.


از جمله بخش های این طرح عربستان، ایجاد گذرگاههای زمینی و پل هوایی با هدف امدادرسانی به مردم یمن است.


طرح واکنش بشردوستانه 2018 یمن تاکنون بزرگترین درخواست کمکهای بشردوستانه که برای یمن درخواست شده است، بوده است.


با یک طرح سعودی تلاش می شود تا بچه سربازان بدون توجه به وابستگی های سیاسی بازپروی شوند و از آنان درمقابل نفوذهای مخرب محافظت شود.


کمک های امدادی بشردوستانه از مسیر بندر الحدیده در دریای سرخ و فرودگاه بین المللی صنعا به این کشور جنگ زده ارسال شده اند.


وزارت حقوق بشر یمن با انتشار یادداشتی به کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد جزئیات موارد نقض حقوق بشر توسط این گروه شبه نظامی را تشریح کرده است.


سازمان های داخلی آشنا به جمعیت استان، توزیع کمک های بشردستانه بین‌المللی را تسهیل می کنند.


اقدام شبه نظامیان برای استخدام هزاران تن از بچه ها با نکوهش گسترده سازمانهای یمنی و بین المللی رو به رو شده است


زمانی که داعش به روستاهای محل اقامت آشوری ها در راستای رود خبور حمله کرد این اقوام ناچار شدند از خانه و کاشانه خود فرار کنند و از آن زمان تاکنون برای پشت سرگذاشتن آسیب های جسمی و روانی این تحولات کمک دریافت کرده اند.