اقتصاد

جامعه بین المللی وعده داد تا با یک مجموعه از وامها و اعتبارات به منظور کمک در حفظ ثبات و امنیت از لبنان حمایت کند.


در پی کمبود گاز خوراک پزی در مناطق تحت کنترل حوثی ها، مردم به روشهای سنتی برای آماده کردن غذا رو آوردند.


در حالی که حضور جمعیت پناهنده در لبنان بر این کشور فشارهایی وارد کرده است اما در عین حال آنها به شیوه های گوناگون به اقتصاد این کشور کمک کرده اند.


کنفرانس 6 مارس در بیروت در جستجوی تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیرساختهای کشور پیشاپیش کنفرانس ماه آوریل در پاریس بود.


هیئت دولت به منظور تصویب بودجه پیش از برگزاری سه همایش بین المللی در ماههای آینده، نشست های پی در پی تشکیل خواهد داد.


وزارتخانه های دولتی و نهادهای اقتصادی برای تدوین یک دیدگاه اقتصادی جدید با یک شرکت مشاوره مدیریتی رایزنی کرده اند.


کارشناسان حقوقی این حرکت حوثی ها در توقیف کردن دارایی های مالی بیش از 1,000 تن از مخالفین را به عنوان نقض قانون اساسی یمن، محکوم کردند.


کارشناسان در گفتگو با المشارق گفتند تصمیم مقامات برای تسهیل دسترسی کامل به مرکز تجاری شهر بر اقتصاد تاثیر مثبتی خواهد داشت.


دولت گفت که هدف از این بودجه «عادی کردن زندگی» برای شهروندان یمنی از طریق تأمین خدمات اساسی و احیای مشاغل بخش دولتی است.


رکود ارز یمن که به کمترین میزان آن درقبال دلار ایالت متحده رسیده است بحران بشری را تشدید می کند.