اقتصاد

این بودجه فورا برای شروع بازسازی بخش های زنجبار و خنفر که زیرساخت های آنان به طور کلی توسط القاعده منهدم شده است، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


بندر جدید در جونیه پس از تکمیل شدن و به لحاظ فراهم کردن امکان اقامت برای کشتی های بزرگ تفریحی کروز به ترویج گردشگری کمک خواهد کرد.


ساکنان حوثی ها را به خاطر کمبود کپسول های گاز محلی در نقاط تعیین شده و بهای بالای آن در بازار سرزنش می کنند.


طی نیمه اول سال 2017، شرایط اقتصادی و بحران انسانی در یمن رو به وخامت گذاشته است و 85 درصد از جمعیت این کشور در فقر روزگار می گذرانند.


فروشندگان و مسئولان می گویند که گردشگری درمصر در سایتهای کهن مصر و تفریحگاه های دریای سرخ رونق می گیرد اما هنوز راه زیادی باقی مانده است.


در مرکز کاریابی زعتری به پناهندگان سوری کمک می شود تا کار پیدا کنند. این کار با کمک به آنها در تهیه مجوز کار و دستیاری در شغل یابی انجام می شود.


لبنان با چالش های دشواری افزایش سطح بدهی دولتی، پیامدهای جنگ سوریه، کندی رشد اقتصاد و مسائل دیگر روبرو است.


به گفته کارشناسان مالی به المشارق، تصمیم بانک مرکزی برای شناوری نرخ تبدیل می تواند موجب برانگیخته شدن اوضاع اقتصادی بدتری شود.


شرکتهای ساخت و ساز و پیمانکاران علاقه مند به شرکت در تلاشهای بازسازی درسوریه برای مذاکره پیرامون اولویتها در اردن گرد آمدند.


جشنواره های تابستانی و رویدادهای فرهنگی در سراسر این کشور پادشاهی به افزایش بازدید کنندگان و تقویت اقتصادی کمک کرده است.