http://almashareq.com/fa/keywords/Topic/Terrorism?page=20

تروریسم

استخدام پاکستانی ها و افغان ها از سوی شبه نظامیان مورد حمایت ایران برای جنگ در سوریه

استخدام پاکستانی ها و افغان ها از سوی شبه نظامیان مورد حمایت ایران برای جنگ در سوریه

تیپ فاطمیون و تیپ زینبیون، متشکل از مزدوران شیعه افغانی و پاکستانی در کنار دولت سوریه می جنگند.

شورای همکاری خلیج برای مبارزه با تروریسم به ارتش الکترونیکی چشم دارد

شورای همکاری خلیج برای مبارزه با تروریسم به ارتش الکترونیکی چشم دارد

واحدهای الکترونیک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج برای از هم متلاشی کردن گروههای تروریستی توسط نظارت بر فعالیتهای آنها در اینترنت با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

داعش در ویدئو اخیر خود کودکان را به جلادان تبدیل کرده است

داعش در ویدئو اخیر خود کودکان را به جلادان تبدیل کرده است

کارشناسان می گویند که یک ویدئوی جدید که نمایش می دهد پسران بسیار جوان افرادی که مخالف «دولت اسلامی عراق و شام» می دهد را اعدام می کنند، به طور واضح سوءاستفاده از کودکان را نمایش می دهد.

درخواست نماینده های مجلس برای اصلاح واکنش نظام عدالت کیفری به تروریسم

درخواست نماینده های مجلس برای اصلاح واکنش نظام عدالت کیفری به تروریسم

مصر با برگزاری یک کنفرانس بزرگ منطقه ای در پی یافتن راهکارهایی به هدف تقویت رویکردهای کیفری و حقوقی در قبال تروریسم است.

نگرانی ها بر سر زنان جهادگر در یمن افزایش می یابد

نگرانی ها بر سر زنان جهادگر در یمن افزایش می یابد

کنشگران حقوق بشر دولت یمن را به کمک به افزایش آگاهی پیرامون تلاشهای القاعده برای استخدام زنان فراخواندند.

عناوین مبارزه با تروریسم در نمایشگاه کتاب قاهره فراوان به چشم می خورد

عناوین مبارزه با تروریسم در نمایشگاه کتاب قاهره فراوان به چشم می خورد

چهل و هشتمین نمایشگاه کتاب قاهره امسال با تمرکز بر جوانان و آینده صدها ناشر را به پایتخت مصر آورد.

در مناطق تحت کنترل داعش حاکمیت وجود ندارد

در مناطق تحت کنترل داعش حاکمیت وجود ندارد

ساکنان محلی می گویند در مناطق تحت کنترل «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در عراق و سوریه خدمات ابتدایی ارائه نمی شوند و شرایط بسیار نامساعد هستند.

هیئت اردنی به ایجاد راهبردهای ضد ترور می اندیشد

هیئت اردنی به ایجاد راهبردهای ضد ترور می اندیشد

کارشناسان عرب و بین المللی پیشتر در این ماه درعمان گرد آمدند تا روشهای مبارزه با تروریسم و تقویت همکاری های منطقه ای را بررسی نمایند.

رشد فزاینده مخالفت داخلی با حزب الله در ارتباط با نقش این حزب در سوریه

رشد فزاینده مخالفت داخلی با حزب الله در ارتباط با نقش این حزب در سوریه

تحلیلگران معتقدند مداخله شبه نظامیان لبنان در جنگ سوریه به مخالفت فزاینده در داخل چارچوب عضویت و هواداران این حزب منتهی شده است.

مصر اعضای جنبش حسم را هدف قرار می دهد

مصر اعضای جنبش حسم را هدف قرار می دهد

متخصصان می گویند که این گروه دعوت به خشونت می کند، دست به ترور می زند، و ایدئولوژی مشابه افکار «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) دارد.

قبلی | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | بعد