http://almashareq.com/fa/keywords/Topic/Terrorism?page=15

تروریسم

افزایش نگرانی ها در مصر بخاطر بازگشت جنگجویان از سوریه

مصر تلاش دارد تا اطمینان حاصل کند شهروندانی که برای نبرد همراه گروه های تروریستی به سوریه رفته بوده اند، هنگام بازگشت تهدید امنیتی ایجاد نخواهند کرد.

برخورد لبنان با قاچاقچیان مرزی سلاح

قاچاقچیانی که برای حمل سلاح در راستای مرز لبنان فعالیت دارند، با نظارت سختگیرانه تری بر مسیرها و ایستگاههای بین راهی خود روبرو شده اند.

 فراریان موصل استفاده داعش از ساکنان به عنوان سپر انسانی را بازگو می کنند

ساکنینی که از موصل فرار کرده اند روش این گروه در گروگان گرفتن خانواده ها برای استفاده از آنان به عنوان سپرهای انسانی در برابر پیشروی نیروهای عراقی را بازگو می کنند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جوانان افراطی را به حمله به عربستان سعودی برمی انگیزد

به گفتۀ مقامات رسمی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با پشتیبانی از عناصر افراطی در مناطق شرقی این کشور پادشاهی عامل برانگیختن درگیری های فرقه ای بوده است.

برنامه بازپروری مناحصه در عربستان سعودی شاهد نتایج منسجم و کاهش تکرار جرم بوده است

برنامه مشاوره ضد تروریسم مدعی موفقیت 86 درصدی است که طی آن اکثر مجرمان بدون تکراردوباره جرم درجامعه ادغام می شوند.

تاثیر تحریم ها بر جریان درآمد حزب الله

کارشناسان می گویند که این گروه شبه نظامی لبنانی در نتیجه تحریم های بین‌المللی، تحت حمایت و پشتیبانی بانک های لبنانی، با بحران مالی مواجه است.

استفاده داعش از هسته های خواب این گروه در پی کاهش منابع مالی

داعش که با خسارات فزاینده ای در عراق و سوریه روبرو است، اکنون برای ایجاد رعب و وحشت در مناطقی که کنترل آنها را از دست داده، به هسته های خواب این گروه متکی شده است.

اتحادیه تازه عشایر وعده داد تا داعش را از سینا بیرون براند

اتحادیه عشایر سینا، که نماینده برجسته ترین عشایر این شبه جزیره است وعده داد تا با همکاری با نیروهای مصری با داعش بجنگد.

حمایت دارالفتوای لبنان از همزیستی

رهبران مذهبی خواهان بازبینی جزوات مذهبی شده اند که در دوران گذشته نوشته شده و دیگر برای عصر مدرن مناسب نیست.

ناظرین: عناصری در قطر به ادامه حمایت از افراط گرایان در سوریه و عراق ادامه می دهند

کارشناسان می گویند که افرادی در قطر مرتبا از سازمان های خیریه جهت انتقال وجوه به گروه های تروریستی در هر دو کشور استفاده کرده و چشم انداز صلح و امنیت را تضعیف می کند.