http://almashareq.com/fa/keywords/Topic/Terrorism?page=8

تروریسم

حوثی ها مدیریت استانی الشعر را در اب محاصره کردند

حوثی ها مدیریت استانی الشعر را در اب محاصره کردند

روستائیان در این حوزه مدیریتی در منطقه خودشان به دام افتاده اند جایی که شبه نظامیان تحت حمایت ایران غیرنظامیان را برای باج خواهی می ربایند.

حوثی ها برای انجام تبلیغات کلاسها را متوقف می کنند

حوثی ها برای انجام تبلیغات کلاسها را متوقف می کنند

به مدارس در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان تحت حمایت ایران دستور داده شد تا برای برگزاری «برنامه های فرهنگی» درسهای عادی را برای یک ماه متوقف کنند.

حوثی ها برای انجام تبلیغات کلاسها را متوقف می کنند

حوثی ها برای انجام تبلیغات کلاسها را متوقف می کنند

به مدارس در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان تحت حمایت ایران دستور داده شد تا برای برگزاری «برنامه های فرهنگی» درسهای عادی را برای یک ماه متوقف کنند.

مرگ حتمی در انتظار شبه نظامیان داعش که به افغانستان مهاجرت می کنند

مرگ حتمی در انتظار شبه نظامیان داعش که به افغانستان مهاجرت می کنند

شبه نظامیانی که به نیابت از «دولت اسلامی» (داعش) به افغانستان می روند فقط مرگ به دستان نیروهای افغان وائتلاف، قیام عمومی علیه شبه نظامیان و مقاومت حتی از سوی طالبان را خواهند یافت.

اتخاذ سیاست «زمین سوخته» از سوی حوثی ها در عقب نشینی

اتخاذ سیاست «زمین سوخته» از سوی حوثی ها در عقب نشینی

یک موشک شبه نظامیان مورد حمایت ایران به سوی مناطق مسکونی که وادار به عقب نشینی از آن شده اند، در اقدامی که به منزله هدف گیری عمدی غیرنظامیان تلقی می شود.

حوثی ها در مناطق مسکونی مواد منفجره و مهمات انبار  می کنند

حوثی ها در مناطق مسکونی مواد منفجره و مهمات انبار می کنند

تحلیلگران می گویند این گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران در مناطق مسکونی انواع سلاح و مهمات ذخیره می کند و مردم غیرنظامی را در معرض خطر قرار می دهد.

حوثی ها در مناطق مسکونی مواد منفجره و مهمات انبار می کنند

حوثی ها در مناطق مسکونی مواد منفجره و مهمات انبار می کنند

تحلیلگران می گویند این گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران در مناطق مسکونی انواع سلاح و مهمات ذخیره می کند و مردم غیرنظامی را در معرض خطر قرار می دهد.

بازی جنگی حزب الله در سوریه با خشم منتقدان رو به رو شد

بازی جنگی حزب الله در سوریه با خشم منتقدان رو به رو شد

منتقدان می گویند که بازی ویدئویی جنگی تازه شبه نظامیان تحت حمایت ایران نفرت را در سن جوانی به بچه ها القا می کند و بیگناهی آنان را از آنها می گیرد.

اعلام آغاز عملیات گسترده ارتش مصر در سیناء و دلتای نیل

اعلام آغاز عملیات گسترده ارتش مصر در سیناء و دلتای نیل

به گفته ارتش، عملیات سینای 2018، به منظور رویارویی با تروریسم در سراسر کشور مصر و تشدید کنترل گذرگاههای زمینی و دریایی صورت می گیرد.

تحلیلگران: اقدامات حوثیها نشان می دهد به دنبال صلح نیستند

تحلیلگران: اقدامات حوثیها نشان می دهد به دنبال صلح نیستند

کارشناسان می گویند امتناع پیکارجویان مورد حمایت ایران از پذیرش پیشنهادات صلح سازمان ملل متحد نشان می دهد رهبران آن در مورد پایان مناقشات جدی نمی باشند.

قبلی | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | بعد