تروریسم

داعش ورشکسته به فروش مواد مخدر در سینا روی آورده است

داعش ورشکسته به فروش مواد مخدر در سینا روی آورده است

حضرموت امیدوار است به طور کامل از کنترل القاعده خارج شود

حضرموت امیدوار است به طور کامل از کنترل القاعده خارج شود

اشیاء باستانی دینی سرقت شده بوسیله گروه ترور در لبنان بازیابی شد

اشیاء باستانی دینی سرقت شده بوسیله گروه ترور در لبنان بازیابی شد

نیروهای مصری در حمله به فرودگاه سینا 5 عنصر افراطی را به قتل رساندند

نیروهای مصری در حمله به فرودگاه سینا 5 عنصر افراطی را به قتل رساندند

نیروهای مصری در 3 منطقه به مخفیگاه تروریست ها یورش بردند

نیروهای مصری در 3 منطقه به مخفیگاه تروریست ها یورش بردند

برگزاری مراسم نیایش در کلیسای قاهره در نخستین سالگرد حمله تروریستی

برگزاری مراسم نیایش در کلیسای قاهره در نخستین سالگرد حمله تروریستی

در طی تیراندازی نیروهای مصری 5 شبه نظامی کشته شدند

در طی تیراندازی نیروهای مصری 5 شبه نظامی کشته شدند

اقدامهای تازه ای برای کاهش تأمین مالی گروه های ترور در عربستان سعودی اجرا می شود

اقدامهای تازه ای برای کاهش تأمین مالی گروه های ترور در عربستان سعودی اجرا می شود

قبطی های مصر بازگشته اند تا در کلیسای طنطا دعا کنند

قبطی های مصر بازگشته اند تا در کلیسای طنطا دعا کنند

سکوت داعش در مورد قتل عام مصر حتی موجب نکوهش هوادارانش شد

سکوت داعش در مورد قتل عام مصر حتی موجب نکوهش هوادارانش شد