انتخابات

پائولا یعقوبیان نامزد فهرست انتخاباتی جامعه مدنی و یکی از شش زنی بود که در انتخابات روز 6 مه در مقام نمایندگی پارلمان لبنان برگزیده شد.


کمتر از نیمی از 3.7 میلیون نفری که برای انتخابات ثبت شده بودند در اولین انتخابات مجلس پس از 9 سال شرکت کردند.


لبنان نیمه شب جمعه وارد یک دوره سکوت انتخاباتی خواهد شد که تا زمانی که تمام آراء به صندوق ریخته شوند، ادامه خواهد داشت.


خانم های شیعه ای که برای شرکت در انتخابات پارلمانی لبنان نامزد شده اند، در گفتگو با المشارق می گویند با وجود بیانیه های حسن نصرالله که زنان در سیاست جایگاهی ندارند، آن ها مصمم هستند کارزارهای انتخاباتی خود را ادامه بدهند.


مظنونان حامی حزب الله به علی الامین نامزد میانه روی شیعه درحالی حمله کردند که او و حامیانش درحال آوریختن پوسترهای تبلیغاتی در نزدیکی خانه اش بودند.


ورود مرحله ای ناظران بین المللی به لبنان برای نظارت بر کل روند انتخابات مجلس در این کشور.


در سخنرانی پس از کسب پیروزی، رییس جمهور وعده کرد که برای « تمام مردم مصر بدون هیچگونه تبعیضی» کار خواهد کرد.


در حالی که نامزدهای احزاب رقیب برای رویارویی در انتخابات بعلبک-هرمل آماده می شوند، نامزدهای گروه مخالف شیعه می گویند که رأی دهندگان مورد آزار و اذیت حزب الله قرار نخواهند گرفت.


مقام های مصری مردم این کشور را ترغیب کردند تا در دوره سه روزه برگزاری انتخابات در گروههای بزرگ به پای صندوق های رأی بروند.


شمار زنان نامزد شده به شکل چشمگیری افزایش یافته است درحالی که کشور آماده برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی پس از نُه سال می شود که بریک قانون انتخاباتی تازه اما بحث برانگیز مبتنی است.