مصر و فرانسه تمرین مشترک نظامی «رامسیس 2019» را آغاز کردند

الاهرام آنلاین مصر درروز سه شنبه (2 ژوئیه ) گزارش داد که مصر و فرانسه تمرینها نظامی دریایی و هوایی مشترک «رامسیس 2019» را با مشارکت نیروهای دریایی، هوایی و قوای ویژه دریایی هر دو کشور آغاز کردند.

این تمرین سالیانه برای تقویت و تحکیم همکاری نظامی طراحی شده است.

ثامر الرفیعی سخنگوی نیروهای مسلح مصر گفت که طرف فرانسوی با ناوهواپیمابر شالزدوگل و گروه رزمی آن به اضافه تعدادی از جنگنده های جت رافائل شرکت می کند.

او گفت که طرف مصری با یک تشکل دریایی از ناوچه ها و شماری از جتهای جنگنده اف 16 و رافائل ملحق شده است.

این تمرین شامل تعدادی از فعالیتهاست که به همسان کردن مفاهیم عملیاتی و توانمندیها برای طراحی و نظارت مشترک دریایی و رزیم هوایی کمک خواهد کرد.

هدف از این تمرین تقویت مهارتهای نیروهای هوایی و دریایی مشترک و تسهیل مبادله تجارت رزمی و میدانی بریا مقابله با تهدیدها معمول است.

الرفیعی گفت که این تمرین بخشی از «شراکت و همکاری فزاینده بین نیروهای مسلح مصر و فرانسه است» و توانمندیها را برای مقابله با چالشهای پیش روی امنیت دریایی منطقه افزایش خواهد داد.

آیا این مقاله را می پسندید؟
0
نه

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق
Captcha