جوانان |
2017-01-09

سازمان های غیر دولتی لبنانی برای جنگ با افراط گرایی متحد می شوند

گروهی از جوانان و اعضای سازمانهای غیردولتی در یک کارگاه آموزشی اوقاف جوانان شرکت می کنند. [عکس با کسب اجازه از کوثر عبدالفتاح]

بیش از 35 سازمان غیردولتی لبنانی (ان جی او) که درزمینه توسعه جوانان کار می کنند با همکاری یکدیگر به تازگی یک طرح نه ماهه مشترک را تکمیل کردند که برای کمک به جنگ مؤثر تربا افراط گرایی طراحی شده است.

شرکت کنندگان در طرح «سازمانهای غیردولتی با یکدیگر قویتر هستند» درروز 18 دسامبر گرد آمدند تا جوایزخودشان را در پایان این طرح دریافت کنند که درخلال آن تجارت خودشان را پیرامون توسعه توانمندیهای جوانان به منظور هدایت آنان به دور از روش عقیدتی خشن افراطی مبادله کنند.

مقامهای مسئول این برنامه به المشارق گفتند که هدف ازاین طرح متحد کردن جوانان ازسراسر لبنان بود که خواهان مشارکت درگفتمان و همکاری مؤثر برای ساختن یک جامعه با ثبات و صلح آمیز بود.

این طرح که بوسیله برنامه شراکت خاورمیانه -انجمن دانش آموختگان لبنان (ام ای پی آی- ال آ آ) اجرا شد، سازمانهای غیردولتی و جوانان را قادر کرد تا یک شراکت برقرارکنند و گفتمان را با جوانان از همه گرایش ها، فرقه ها و مناطق آغاز نمایند.

هدف از این طرح همچنین بهترکردن مجموعه مهارتها و نقش جوانان برای کمک به تغییر و ترغیب مشارکت در موضوع های جامعه است.

کوثر عبدالفتاح، هماهنگ کننده میانه بکا از بنا اجیال السلام، گفت که هدف از رویدادهای آشنایی درتمام طول این برنامه چند ماه «ترغیب جوانان از همه استانها بود».

او به المشارق گفت که هدف از این کار «تغییر هر گرایشی بود که شاید[جوانان] داشتند و برای آینده آنان مخرب بود و تبدیل آن به گرایشهایی که توانمندیها و مهارتهای آنان را از طریق کارگاه های آموزشی تواناکننده توسعه می دهد.»

او گفت که تلاشهای افراط گرایی برای استخدام جوانان در حمایت یا اجرای اعمال خشونت بار با اصول هر مذهبی مغایرت دارد.

او گفت که این برنامه های آشنایی فرا سازمانی با مأموریت ایجاد صلح سازمان بنا اجیال السلام، تبلیغات دموکراسی و توسعه آن و شرکت جوانان و زنان در امور سیاسی همسویی دارد.

عبدالفتاح گفت: «ما ازطریق این سازمان تلاش داریم تا با ایجاد شبکه های آشنایی با سایر سازمانهای غیردولتی ذهن [جوانان] را از عقاید افراط گرایانه از راه گفتمان با مربیان متخصص و اجرای کارگاه های آموزشی آگاهی رساننده پاک کنیم.»

او گفت که از طریق برنامه های بنا اجیال السلام به جوانان دره میانی بکا و منطقه مجدل عنجر، آموزش داده می شود که ازنگرش خودشان را از افراط گرایی و روشهای عقیدتی افراطی دور کنند.

او گفت: «کار ما در زمانی انجام می شود که شاهد این هستیم که گروه های تروریستی تلاش دارند تا از ابزارهای مختلف برای استخدام جوانان با سخنان افراط گرایانه استفاده کنند.»

تأمین اشتغال برای جوانان

محمد اسماعیل یکی از مسئولان انجمن اسلامی خیریه علویت در شهر شمالی طرابلس گفت که این انجمن با شماری از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی برای ایجاد اشتغال برای جوانان تلاش می کند.

او به المشارق گفت: «ما در تأمین [شغل] برای 130 تن از مردان و پسران جوان به عنوان بخشی از طرح نقد برای کار موفق بوده ایم.»

او گفت که این طرح آشنایی اثر بسیار بزرگی بر توسعه مهارتها و توانایی های جوانانی داشت که برای حرکت به سوی آینده مصمم هستند، با کمک به آنها در یافتن راه هایی در ایجاد ارتباط با دیگران در کشور.

او گفت: «ایجاد شبکه های آشنایی با سایر سازمانهای غیردولتی تحت این شرایط به ما امکان می دهد تا از تجارب سایرین در آموزش جوانان پیرامون خطرات جذب شدن در گروه های تروریستی و جنایتکاری که عقاید افراط گرایانه دارند یاد بگیریم.»

او افزود: «امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند برقراری ارتباط کار سازمانهای غیردولتی و سود بردن از تک تک تجارب آنها برای کمک، آموزش و توسعه توانمندیهای جوانان هستیم.»

تلاش به سوی یک هدف مشترک

ندا حمزه مدیر کل اجرایی ام ای پی آی-ال آ آ گفت که سازمانهای غیرانتفاعی اغلب به صورت مؤثر با یکدیگر ارتباط برقرارنمی کنند تا به یک هدف مشترک برسند.

او به المشارق گفت: «بنا بر این ما فکر کردیم که آنها را به هم ارتباط دهیم و طرح سازمانهای غیردولتی با یکدیگر قویترهستند را درماه مارس اجرا کردیم تا ائتلاف و شراکتی میان سازمانهای غیردولتی بسازیم تا آنها بتوانند درمورد موضوع های عمومی اجتماعی همکاری کنند.»

او گفت: «برنامه های آشنایی به جوانان کمک می کند تا برای حل اختلافها در میان گروه ها و تیمها، مهارت به دست آورند» و افزود که شرکت کنندگان برسر موضوع های مورد علاقه جوانان مانند توسعه جوانان و شهروندی کار می کنند.

او گفت که سازمانهای غیرانتفاعی همچنین تلاشهای قابل توجهی برای تعیین این نکته اختصاص داده اند که چرا بعضی از جوانان نسبت به اثرپذیری بوسیله روشهای عقیدتی افراط گرایانه آسیب پذیر تر هستند و دریافتند که دلیل آن به طور عمومی شرایط دشوار زندگی است مانند عدم توانایی دریافتن یک شغل است.

او گفت که بیکاری یک عامل اصلی در گرایش جوانان به سوی افراط گرایی و پیوستن به گروه های افراطی است که به آنها پول پرداخت می کنند.

حمزه گفت که طرح آشنا کردن سازمانها در را به روی ایجاد شراکت و مبادله تخصصها و تجارب به منظور کمک به جوانان لبنانی در حل این چالشها و سایر چالشهایی که درپیش رو دارند گشوده است.

آیا این مقاله را می پسندید؟

Al icons no 1
* به معنی فیلد ضروری است
Captcha