آموزش |
2017-01-03

وزیران آموزش عرب خواهان اصلاحات شدند

بچه ها در کلاس یک مدرسه حاضر شده اند که در شهرک قبه بشمرا در استان شمالی عکار لبنان در سال 2012 گشایش شد. [عکس خبرگزاری فرانسه/ اس تی آر]

وزیران آموزش عرب درنشست ماه پیش در عمان برنیاز ارتقای سیستم آموزشی منطقه برای کمک به کشورهای درمقابله با چالشهای فقر و بیکاری که می تواند به افراط گرایی خشونت بار منجر شود تأکید کردند.

وزیران حاضر در دهمین کنفرانس آموزشی کشورهای عربی، که درروزهای 10 و 11 دسامبر برگزار شد، خواهان اصلاحات جامع سیستمهای آموزشی از طریق یک بازبینی دقیق وضعیت آموزش درکشورهای عرب شدند.

این وزیران به کمبودهای موجود درنتایج آموزشی بویژه در زمینه های علوم و پژوهش و همچنین عدم موفقیت منطقه ای دربرآوردن ملزومات معاصر بازار کار و توسعه پایدار اشاره کردند.

وزیران آموزش عرب در دهمین کنفرانس وزیران آموزش کشورهای عربی شرکت می کنند که در روزهای 10 و 11 دسامبر درعمان برگزار شد. [عکس با کسب اجازه از اتحادیه آموزشی عرب، سازمان علوم و فرهنگ]

آنها بر نیاز به اصلاحات سیستمهای آموزشی با نگاه به سوی نیازهای آینده، تأمین چشم انداز روشن و شفاف تأکید کردند تا مؤسسه های آموزشی بتوانند به افزایش سرمایه گذری در منابع انسانی و توسعه کمک کنند.

سرمایه گذاری روی آموزگاران

احمد الحجایا سخنگوی اتحادیه آموزگاران اردن به المشارق گفت که بنیاد فرایند آموزشی توسعه مهارتهای آموزگاران است.

او گفت: «آموزگاران نقش مهمی در ساخت نسلهای جوان آینده دارند و توانمند کردن آنها و تجهیزآنان به مهارتهای پیشرفته تعلیمی تأثیر [مثبتی] بر دانش آموزان و مهارتهای آنان خواهد داشت.»

او گفت: «متأسفانه، تنها تعداد اندکی از دانشگاه های عربی جزو بهترین ها در جهان شمارش شده است و این بر دانشجویان بازتاب پیدا می کند. به همین دلیل نیاز عمده ای به سرمایه گذاری در توانمندی آموزگاران در کشورهای عربی وجود دارد.»

او گفت که آموزگاری که آگاه و ماهر است و به روشهای پیشرفته آموزشی مجهز است، نقشی اساسی در حل چالشهایی دارد که جوامع عربی با آن رو برو هستند.

او گفت: «آموزگاران در پرورش یک نسلی نقش اساسی دارند که نسبت به مسائل منطقه ای و آموزش دادن به جوانان برای مقابله با عقاید نامفهوم آگاهی دارد.»

غاده خلیل، یک آموزش مدرسه خصوصی در منطقه جبل الحسین عمان گفت که به تلاشهای بیشتری برای آموزش آموزگاران نیاز است.

او به المشارق گفت: «لازم است تا وضعیت مالی آموزگاران برای بهبود اعتماد آنان بهتر شود درک منفی از حرفه آموزگاری تغییر یابد.»

او گفت: «آموزگار بخش اساسی درساخت فرایند آموزشی است و اگر خوب آموزش دیده باشد، حقوق مناسبی دریافت کند و آرامش داشته باشد، اینها بر عملکرد او اثر مثبت خواهد داشت.»

نقش آموزش

حسام عایش اقتصاددان اردنی به المشارق گفت که بازدهی فرایند آموزشی یک نقش بسیار بزرگ در رشد اقتصادی و کارآیی ایفا می کند.

او گفت: «کشورهای عربی مبالغ انبوهی را به وزارتخانه های آموزشی خود اختصاص می دهند اما اکثر این پولها در پرداخت حقوق صرف می شود نه در سرمایه گذاری برای ابزارهای بدیع آموزشی که خلاقیت و تفکر دانش آموزان را تشویق و ترغیب می کند.»

او گفت که کشورهای عربی نوعا بین 8 تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی(جی دی پی) را به وزارتخانه های آموزش خودشان اختصاص می دهند.

عایش گفت که سرمایه گذاری بیشتر در آموزش، محصول بهتر فرایند آموزش و سطح مهارت دانش آموزان، آنها را قادرخواهد ساخت تا در بازار کار رقابت کنند و شانس آنان را برای به دست آوردن مشاغل مفید بهترمی کند.

او گفت: «کشورهای عربی باید بر آموزش خلاقانه تأکید کنند نه بر مقدار آموزش و باید از آموزشهای سنتی دوری کنند.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

Al icons no 0
* به معنی فیلد ضروری است
Captcha