http://almashareq.com/fa/keywords/Topic/Women's_Rights

حقوق زنان

وزیران زن لبنانی برای رو به رو شدن با چالشها مشتاق هستند

وزیران زن لبنانی برای رو به رو شدن با چالشها مشتاق هستند

دولت تازه لبنان شاهد انتصاب چهار وزیر زن در مقامهای اصلی شامل مقام وزارت کشور بوده است.

زنان کارآفرین سعودی درآمدهایشان را درمرکز پرورش کسب و کار ایالات متحده رشد می دهند

زنان کارآفرین سعودی درآمدهایشان را درمرکز پرورش کسب و کار ایالات متحده رشد می دهند

چهارده تن از زنان کارآفرین اجتماعی جوان دریک برنامه دولت در هال سیون شرکت کردند تا به آنها در توسعه شرکتهای تجاری خودشان کمک شود.

زنان سعودی به حرفه نوپای دفتر خصوصی صدور اسناد رسمی می پیوندند

زنان سعودی به حرفه نوپای دفتر خصوصی صدور اسناد رسمی می پیوندند

زنان پادشاهی هم اکنون می توانند در این حرفه جدید مشغول به کار شوند و 12 خانم به تازگی مجوز صدور اسناد رسمی را دریافت کرده اند.

زنان سعودی به حرفه نوپای دفتر خصوصی صدور اسناد رسمی می پیوندند

زنان سعودی به حرفه نوپای دفتر خصوصی صدور اسناد رسمی می پیوندند

زنان پادشاهی هم اکنون می توانند در این حرفه جدید مشغول به کار شوند و 12 خانم به تازگی مجوز صدور اسناد رسمی را دریافت کرده اند.

زنان سعودی لغو ممنوعیت رانندگی را جشن گرفتند

زنان سعودی لغو ممنوعیت رانندگی را جشن گرفتند

زنان سعودی توانستند برای اولین بار روز یکشنبه صبح رانندگی کنند و برخی تنها چند دقیقه پس از برداشته شدن ممنوعیت پشت فرمان بودند.

عربستان سعودی شروع به صدور گواهینامه رانندگی برای زنان می کند

عربستان سعودی شروع به صدور گواهینامه رانندگی برای زنان می کند

زنان سعودی اولین گواهینامه رانندگی خود را روز دوشنبه پیش از برداشته شدن رسمی منع رانندگی برای زنان در 24 ژوئن دریافت کردند.

انجمن شبوه از زنان یمنی حمایت می کند

انجمن شبوه از زنان یمنی حمایت می کند

فاطمه فرج رئیس انجمن نوسازی شده توسعه زنان در یک مصاحبه گفت که این انجمن با آموزش به زنان درزمینه مهارتهای کسب درآمد به آنها کمک می کند تا ازخانوادهایشان حمایت کنند.

نوجوانان سوریه ای و لبنانی داستانهای خود را از طریق فیلم بازگو می کنند

نوجوانان سوریه ای و لبنانی داستانهای خود را از طریق فیلم بازگو می کنند

دختران سوریه ای، لبنانی و فلسطینی از طریق پروژه «دختران تغییر» مشکلات و آروزهای خود را در دوربین به اشتراک می گذارند.

نوجوانان سوریه ای و لبنانی داستانهای خود را از طریق فیلم بازگو می کنند

نوجوانان سوریه ای و لبنانی داستانهای خود را از طریق فیلم بازگو می کنند

دختران سوریه ای، لبنانی و فلسطینی از طریق پروژه «دختران تغییر» مشکلات و آروزهای خود را در دوربین به اشتراک می گذارند.

تصمیم تاریخی مقامات عربستان سعودی برای رفع ممنوعیت رانندگی

تصمیم تاریخی مقامات عربستان سعودی برای رفع ممنوعیت رانندگی

در شرایطی که زنان عربستان سعودی صبح روز چهارشنبه خبر لغو ممنوعیت رانندگی بانوان را جشن می گرفتند، شور و هیجانی که در فضای این کشور موج می زد، ملموس بود.

1 | 2 | بعد