جامعه

تلاش بحرین برای ترویج گفتمان مدنی

نوشتۀ محمد الجیوسی در منامه

بیست بحرینی در برنامه آموزشی 18 ماهه ای شرکت می کنند که بنیاد بحرین برای گفتگو و جستجو برای زمینه های مشترک برگزار کردند. [عکس با کسب اجازه از بنیاد بحرین برای گفتگو]

بیست بحرینی در برنامه آموزشی 18 ماهه ای شرکت می کنند که بنیاد بحرین برای گفتگو و جستجو برای زمینه های مشترک برگزار کردند. [عکس با کسب اجازه از بنیاد بحرین برای گفتگو]

گروه های از مربیان و چهره های فرهنگی آموزشی بحرینی در تلاشی به هدف احیای همزیستی مسالمت آمیز در کشور شیوه تسهیل برقراری گفتگو بین اقشار مختلف جامعه را یاد می گیرند. بحرین از سال 2011 و از زمان وقوع اعتراض های ناشی از اختلاف های فرقه ای به طور فزاینده ای دوقطبی شده است.

بنیاد بحرین برای گفتگو (بی اف دی) با مشارکت جستجو برای زمینه های مشترک (اس اف سی جی) این برنامه 18 ماهه را به هدف ترویج آشتی بین اقشار مختلف مردم بحرین برگزار می کنند.

برای دستیابی به این هدف، 20 مربی بحرینی در چندین کارگاه آموزشی شرکت می کنند که آن ها شیوه طراحی و تسهیل گفتگوی بین اعضای جامعه را یاد می گیرند تا مردم فرقه های مختلف، دیدگاه های دینی و عقیدتی و گروه های اجتماعی متفاوت را به هم نزدیک تر کنند.

سهیل القصیبی، رئیس بنیاد بحرین برای گفتگو، در مصاحبه پیشین خود با برنامه تلویزیونی بحرین امروز ضمن تشریح کار بنیاد گفت: «ما سعی می کنیم به جای این که گروه های مختلف جامعه در مورد هم صحبت کنند، آن ها را تشویق کنیم با هم گفتگو کنند».

شرکت کننده ها در اولین کارگاه آموزشی دوره جدید شیوه طراحی برقراری گفتگمان بین اعضای مختلف جامعه و شیوه تسهیل و مدیریت گفتگو را یاد گرفتند. این کارگاه آموزشی روز 18 مارس به کار خود پایان داد.

قرار است سومین و چهارمین دوره های آموزشی اواخر سال جاری برگزار شوند و اولین مرحله برنامه آموزشی مشترک پایان خواهد یافت.

شرکت کننده های در این دوره های آموزشی در پایان دوره ها مدرکی دریافت خواهند کرد که براساس آن این افراد برای تدوین طرح هایی برای گفتگوی بین اقشار مختلف جامعه و ارتباط موثر با اعضای بانفوذ جوامع محلی شان واجد الشرایط خواهند بود.

ترویج فرهنگ گفتمان

عباس حماده، دبیر امور اجرایی بنیاد بحرین برای گفتگو، گفت که در دومین دوره کارگاه آموزشی یک مربی بین المللی و شوقی مقطری، مدیر دفتر جستجو برای زمینه های مشترک در یمن حضور داشتند.

او در گفتگو با المشارق تاکید کرد این برنامه «به هدف ترویج فرهنگ گفتگو، هم گفتگوی سیاسی و هم گفتمان بین اعضای جامعه مدنی» برگزار شد.

وی گفت که مربی های آموزشی در طی برگزاری این کارگاه ها تشویق شده بودند تا طرح های گفتگو در مورد مسائل واقعی امروز جهان را مطرح کنند که بتوان با پشتیبانی و بودجه دفتر «جستجو برای بنیان های مشترک» اجرا شوند.

صالح مهدی، یک مقام وزارت آموزش بحرین یکی از شرکت کننده کارگاه آموزشی بود. وی بر اهمیت طراحی شیوه گفتمان و یادگیری فن آوری های صحیح رویارویی با همه طرفین درگیری تاکید کرد.

او در گفتگو با المشارق گفت آنچه که این دوره آموزشی را از سایر کارگاه های مشابه مجزا می کند، دسترسی به متون علمی در مورد طراحی و تدوین گفتگوی بین اقشار مختلف جامعه است.

وی گفت: «ما در طی این دورها توانستیم مهارت های تخصصی در زمینه شیوه طراحی و تسهیل گفتمان و تدوین روند در طی چندین مرحله کسب کنیم».

او افزود مهارت هایی همچون کار گروهی از جمله جنبه های دیگر این کارگاه های آموزشی بود و برای دیدار افرادی که مشتاق ترویج صلح، همزیستی مسالمت آمیز و پذیرش دیگران در سطح جامعه فرصتی فراهم کرد.

مهدی گفت بازبینی و ارزیابی مثال هایی از نمونه های دشوار گفتگوی سیاسی و اجتماعی که در کشورهایی همچون یمن، مصر، شمال ایرلند و عراق نیز در بخش هایی از این دوره های آموزشی بحرین گنجانده شده بودند و این نمونه ها چشم اندازی از شیوه رویکرد با شرایط مشابهی از این دست ارائه خواهند کرد.

رونمایی از «طرح های ملی موثر»

سید مصطفی علوی، مدیر مرکز خون شناسی وزارت بهداشت و یکی از شرکت کننده ها در این دوره های آموزشی، گفت که شرکت در این دوره آموزشی «تجربه خارق العاده ای» بود که بر توسعه انسانی و ظرفیت سازی برای جوانان تمرکز داشت.

او به المشارق گفت که این واحدهای آموزشی به هدف «ترویج و ایجاد تحرک در روند گفتمان مدنی و توانمندی (شرکت کننده ها) برای آموزش گفتگوی مدنی جامع و فراگیری برگزار می شوند تا ابتکارهای ملی موثری متولد شوند».

وی گفت که نقش «مهم و حساس» فرد تسهیل کننده در طی جلسه گفتگو و نقش طراح پیش از شروع، در طی جلسه و بعد از جلسه گفتمان مشخص می شود.

او گفت که بحرین باید برای برنامه ریزی و طراحی جلسه های گفتگوی مدنی موثر و برقراری ارتباط با شرکت کننده ها در مراحل مختلف افرادی بیشتری را برای تسهیل روند گفتگمان آموزش دهد.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500