سیاست

تخلفهای مسلحانه حزب الله استقلال و کامیابی لبنان را تضعیف می کند

نوشتۀ جنید سلمان در بیروت

یک سرباز لبنانی در حال نگهبانی از یک مقر نظامی در جنوب لبنان دیده می شود. [عکس با کسب اجازه از ارتش لبنان]

یک سرباز لبنانی در حال نگهبانی از یک مقر نظامی در جنوب لبنان دیده می شود. [عکس با کسب اجازه از ارتش لبنان]

مسئولان لبنانی و تحلیگران به المشارق گفتند که نگران این هستند که قطعنامه شماره 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد درسال 2016 که طی آن پس از سالهای جنگ درجنوب لبنان ثبات به همراه آورده است مورد تهدید قرار گرفته است.

آنها گفتند که این قطعنامه زیربنای امنیت ملی است وبراهمیت ادامه احترام به شرایط و ضوابط آن تأکید کردند.

درقطعنامه شماره 1701 توقف کامل همه خصومتها درجنوب رود لیطانی؛ «استقرار نیروهای مشترک» دولت لبنان و نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفیل) «درسراسر جنوب»؛ و گسترش کنترل دولت «درسراسر خاک لبنان» خواسته شد.

رشید درباس وزیرپیشین امور اجتماعی به المشارق گفت: «حزب الله که در آن زمان با تردید این قطعنامه را پذیرفته بود، از آن سود برده است زیرا این قطعنامه تضمین می کند که منطقه جنوبی لبنان تحت مراقبت بین المللی قراردارد».

او گفت که جمعیت جنوب لبنان هم از این قطعنامه بهره مند شدند زیرا ثبات به منطقه آورده است و به دلیل حضور یونیفیل فعالیت اقتصادی ایجاد شده که اقتصاد محلی را تقویت کرده است.

فادی الهبر نماینده مجلس از حزب فالانژ لبنان گفت که قطعنامه 1701 به لبنان کمک کرد تا با استقرار نیروهای خود در مرزهای زمینی و دریایی حاکمیت ملی خود را اثبات کند.

او به المشارق گفت که با حمایت شواری امنیت سازمان ملل متحد، به ارتش کمک کرد تا در مرزهای بین المللی درجنوب مستقر شود.

او به المشارق گفت: «این قطعنامه شامل خروج تسلیحات حزب الله از مناطق جنوبی رود لیطانی، هموار کرده مسیر به سوی جمع آوری آن تسلحیات و ادغام حزب الله با نهادهای دولتی بود.»

او گفت که هدف این بود که ارتش لنبان تنها طرف مسئول برای حفاظت از لبنان باشد.

الهبر گفت: «ادامه رفتار حزب الله براساس هدفهای [تحت دستور] منطقه ای ایرانی ها، با حاکمیت ملی و قطعنامه های سازمان ملل متحد بویژه قطعنامه شماره 1701 تضاد دارد.»

او گفت که درنتیجه این طرف مانع موفقیت در رونق اقتصاد لبنان و احتمال برقراری یک وضعیت منظم نهادی می شود.

قطعنامه زیربنای ثبات است

سیگرید کاگ هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد قطعنامه 1701 را به عنوان «یک عامل حیاتی برای ثبات-امنیت لبنان» توصیف کرد و برتأکید کرد که درآن خلع سلاح «همه گروه های مسلح» خواسته شده است.

کاگ گفت که این یعنی «عدم وجود هیچ سلاحی درخارج ازکنترل دولت».

او به روزنامه النهار گفت که قطعنامه سازمان ملل متحد درتصریح این که ارتش لبنان باید تقویت شود تا بتواند همه وظایف دفاعی خودش را انجام دهد بسیار روشن است.

فارس سعید هماهنگ کننده دبیرخانه کل درروز 14 مارس به المشارق گفت: «بعضی از طرفها درلنبان در نحوه پیروی از قطعنامه شماره 1701 سازمان ملل متحد گزینی عمل می کنند و آنچه را که به سودی آنان است دست چین کرده و آنچه را که مناسب آنان نیست رد می کنند.»

او گفت که این قطعنامه «با گواهی همه لبنانی ها، از سال 2006 ثبات برای منطقه به همراه آورده است، همانگونه که از این واقعیت مشهود است که منطقه جنوب رود لیطانی از ثبات سیاسی و امنیتی برخورداراست.»

او گفت که پیچاندن قوانین کشور را در خطر از دست دادن یک عامل مهم تثبیت کننده قرارمی دهد و آن را «یک کمربند واقعی ایمنی» توصیف کرد.

شفیق مصری استاد روابط بین الملل که در نهادهای گوناگون آموزشی تدریس می کند گفت: «تخلفهای متعدد از قطعنامه شماره 1701 هنوز تا امروز ادامه دارد.»

او به المشارق گفت اما آنچه که مهم است «این است که این قطعنامه یک مکانیزم عملیاتی فراهم می کند، ازجمله کمیته روابط» که درمورد تخلفها به دبیرکل سازمان ملل متحد و دولتهای مرتبط گزارش می دهد.

دعوت برای بیطرف ماندن لبنان

ارشف رفیع وزیر پیشین دادگستری لنبان دریک مصاحبه روز 11 مارس با اسکای نیوز عربی برخورداری غیرقانونی سلاح بوسیله حزب الله را «یک ابزار برای هرج و مرج و تحت کاربرد ایران درمنطقه به منظور دستیابی به جاه طلبی های توسعه طلبانه »توصیف کرد.

او گفت که جاه طلبی های ایران منافع لبنان و حاکمیت ملی، ثبات و روابط آن با سایر کشورها را درمنطقه نادیده می گیرد.

دولت در بیانیه وزارتی خود، منتشر شده در دسامبر تأکید کرد: «به همه منشورهای بین المللی و قطعنامه ها احترام گذاشته و بر تعهد خود به قطعنامه شماره 1701 سازمان ملل متحد و حمایت از نیروهای سازمان ملل فعال در لبنان پایبند است.»

در این بیانیه « برنیاز به جدا ماندن لبنان از جنگ های خارجی» تأکید شده و بر تعهد آن برای پیروی از منشور اتحادیه عربی بویژه بند شمار 8 تصریح شد.

در بیانیه آمده است که این نیازمند آن است که هر کشور عضو از سیستمهایی که دولت در سایر آنها ایجاد کرده و منحصر به امور آن کشورهاست پایبند بمانند و از هر اقدامی که برای تغییرسیستمهای دولتی محاسبه شده است پرهیزکنند.

در این بیانیه همچنین خواسته شد تا «یک سیاست مستقل خارجی براساس [خدمت] به منافع عالی لبنان و احترام به قوانین بین المللی به منظور حفظ کشور به عنوان فضایی برای صلح، ثبات و همگرایی» اتخاذ شود.

سعد حریری نخست وزیر لبنان که در یک نشست کابینه در روز 17 فوریه سخنرانی می کرد گفت که لبنان با روابط عالی خود با جهان عرب حفاظت شده است.

او گفت که حفاظت لبنان از تهدیدهای خارجی همچنین از سیاستی ناشی می گردد که بوسیله رئیس جمهور و دولت براساس احترام به پیمانها و قعطنامه های بین المللی بویژه قطعنامه شماره 1701 دنبال می شود.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500