حقوق بشر |
2018-02-23

یمنی ها حوثی ها را برای فرستادن کودکان به جنگ محکوم کردند

این گروه که حامی آن ایران است متهم به بیرون آوردن کودکان از مدرسه و اعزام آنان به اردوگاههای آموزشی شبه نظامی می باشد.

مسئولین لبنانی امیدوار هستند موفقیت شرکت های کوچک در ایجاد اشتغال برای پناهندگان سوری و جوامع میزبان را در این طرح نشان بدهند.


پادشاهی عربستان سعودی در تلاشی به هدف رشد بخش سرگرمی و تفریحی و متنوع تر کردن اقتصاد خود قصد دارد مراکز تفریحی و سرگرمی جدیدی بسازد و هنر بین المللی همچون آندره بوچلی و سیرک دوسولیل را به کشور دعوت کند.


لبنان از سال گذشته و از زمان پایان عملیات ارتش در عرسال تا به حال، نیروهای زمینی را به مرزهای شرقی کشور با سوریه اعزام کرده است.


از زمانی که عشایر محلی، حوثی ها را بیرون راندند، شهر توانسته جنگ را در دهانه خلیج نگهدارد، اما هنوز آثار تداوم جنگ در آن برجای مانده است.


یک مرکز تولید اعضای مصنوعی بدن در اربد به کسانی کمک می کند که در جنگ منطقه دست و پای خودشان را ازدست داده اند تا بتوانند دوباره حرکت کنند.


32 کشور عضو این این نیرو هستند و در مقابله با قاچاق مواد مخدر و سلاح از مسیر دریای عربی و آب های منطقه ای نقش کلیدی ایفا کرده است.


یک موشک حوثی ها که از مسیر خارج شده بود، به تازگی روی خانه ای در نزدیکی صنعا فرود آمد، پرتاب این موشک از طرف شبه نظامیان حوثی و ایران، هوادار این گروه با محکومیت های سنگینی همراه بود.


مذاکرات بین دوکشور بر مبارزه با تروریسم و تقویت روابط دوطرفه در زمینه های اقتصادی، تجاری و بازسازی متمرکز بود.


سازمان های اماراتی بین پناهجویان سوری وافراد محتاج لبنانی غذا، لباس زمستانی، کفش و بخاری توزیع کردند.


این جشنواره سالانه که مبدأ آن ناشناخته است در آخرین روز پیش از روز بزرگداشت مسیحیت ارتودکس عهد عتیق برگزار می شود.


آخرین اخبار