حقوق زنان

زنان سعودی اولین گواهینامه رانندگی خود را روز دوشنبه پیش از برداشته شدن رسمی منع رانندگی برای زنان در 24 ژوئن دریافت کردند.


فاطمه فرج رئیس انجمن نوسازی شده توسعه زنان در یک مصاحبه گفت که این انجمن با آموزش به زنان درزمینه مهارتهای کسب درآمد به آنها کمک می کند تا ازخانوادهایشان حمایت کنند.


دختران سوریه ای، لبنانی و فلسطینی از طریق پروژه «دختران تغییر» مشکلات و آروزهای خود را در دوربین به اشتراک می گذارند.


در شرایطی که زنان عربستان سعودی صبح روز چهارشنبه خبر لغو ممنوعیت رانندگی بانوان را جشن می گرفتند، شور و هیجانی که در فضای این کشور موج می زد، ملموس بود.


جیهان شیخ احمد، فرمانده «نیروهای دموکراتیک سوریه» مصمم است تا «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) را از وطن خود بیرون براند.


در شامگاه روز مادر، المشارق با سه زن گفت و گو کرد که در میان مشقت به روش های بسیار متفاوتی استقامت نشان می دهند.


شبکه زنان عراقی که برای کمک به گروه هایی که از خشونت «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) آسیب دیده اند تلاش می کند.


زنان عراقی ترس و وحشت اسارت و جنگ در کشور مادری شان را به چشم دیده و تجربه کرده اند و هم اکنون توجه ها را به مصیبت ها و درد و رنجی معطوف می کنند که به طور روزمره با آن ها روبرو هستند.


گروه های مدافع حقوق زنان بر ضرورت محافظت از زنان از آزار و اذیت و موارد نقض حقوق آن ها تاکید کرده اند که در دوران جنگ های مسلحانه بیشتر می شوند.