http://almashareq.com/fa/keywords/topic/terrorism?page=22

تروریسم

در مناطق تحت کنترل داعش حاکمیت وجود ندارد

در مناطق تحت کنترل داعش حاکمیت وجود ندارد

ساکنان محلی می گویند در مناطق تحت کنترل «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در عراق و سوریه خدمات ابتدایی ارائه نمی شوند و شرایط بسیار نامساعد هستند.

هیئت اردنی به ایجاد راهبردهای ضد ترور می اندیشد

هیئت اردنی به ایجاد راهبردهای ضد ترور می اندیشد

کارشناسان عرب و بین المللی پیشتر در این ماه درعمان گرد آمدند تا روشهای مبارزه با تروریسم و تقویت همکاری های منطقه ای را بررسی نمایند.

رشد فزاینده مخالفت داخلی با حزب الله در ارتباط با نقش این حزب در سوریه

رشد فزاینده مخالفت داخلی با حزب الله در ارتباط با نقش این حزب در سوریه

تحلیلگران معتقدند مداخله شبه نظامیان لبنان در جنگ سوریه به مخالفت فزاینده در داخل چارچوب عضویت و هواداران این حزب منتهی شده است.

مصر اعضای جنبش حسم را هدف قرار می دهد

مصر اعضای جنبش حسم را هدف قرار می دهد

متخصصان می گویند که این گروه دعوت به خشونت می کند، دست به ترور می زند، و ایدئولوژی مشابه افکار «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) دارد.

تشدید جنگ لفظی از سوی القاعده بر علیه داعش

تشدید جنگ لفظی از سوی القاعده بر علیه داعش

تنش بین القاعده و «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در حالی که دو گروه برای کسب برتری با یکدیگر رقابت می کنند، تشدید شده است.

عملیات بازسازی پس از القاعده در شبوه یمن از سر گرفته شد

عملیات بازسازی پس از القاعده در شبوه یمن از سر گرفته شد

مسئولین می گویند پروژه های توسعه که در زمان کنترل بخشهایی از استان توسط القاعده متوقف شده بودند به آهستگی مجددا فعال شدند.

کشاورزان و ماهیگیران یمن کمک دریافت می کنند

کشاورزان و ماهیگیران یمن کمک دریافت می کنند

سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد به کشاورزان و ماهیگیران کمک می کند تا تولید محصول را به منظور کاهش خطر امنیت غذایی از سربگیرند

مسئولان می گویند که ایران نقش مخربی در افغانستان ایفا می کند

مسئولان می گویند که ایران نقش مخربی در افغانستان ایفا می کند

شواهد روشن کرده است که کمکهای نظامی و مالی از ایران به گسترش حمله های طالبان در سراسر افغانستان دامن زده است.

دارالافتاء نسبت به مهاجرت داعش به القاعده هشدار داد

دارالافتاء نسبت به مهاجرت داعش به القاعده هشدار داد

کارشناسان هشدار دادند که درحالی که نیروهای بین المللی بر «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) فشار وارد می کنند، جنگجویان این گروه به رده های القاعده خواهند پیوست.

وعده یمن برای حذف تروریسم در پی بمب گذاری های داعش

وعده یمن برای حذف تروریسم در پی بمب گذاری های داعش

در پی دو حمله «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در این ماه به یک پایگاه نظامی در عدن، مسئولین دولت وعده کردند تا تمام سرچشمه های افراط گرایی و تروریسم را از بین ببرند.

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Next