تروریسم

شش کشور منطقه خلیج و ایالات متحده روز چهارشنبه به هدف پیشگیری دسترسی حزب الله به شبکه پولی جهانی تحریم های جدیدی علیه این گروه اعمال کردند.


اجساد 20 مسیحی قبطی که توسط «دولت اسلامی» (داعش) در ساحلی در لیبی در سال 2015 کشته شده اند قرار است به سرزمین مادری در تاریخی نامشخص بازگردانده شود.


عبدالله المحیسنی، یک روحانی رادیکال که به خاطر فتواهای افراطی خود مشهور است، در حالیکه در اطراف ادلب در سفر بود هدف یک وسیله انفجاری قرار گرفت.


«امیر» این گروه در مبادله آتش گلوله با نیروهای مصری که درحال اجرای عملیات یورش در مرکز و شمال سینا بودند کشته شد.


کشف بمب های کنترل از راه دور که درون سنگ ها پنهان شده بودند، از سوی نیروهای ائتلاف عربی در یمن و ارتباط آنها با ایران از سوی یک گروه ردیاب تسلیحات.


این ابزار که بوسیله صندوق توسعه سازمان ملل متحد و آلرت بین الملل اجرا شده است متخصصان را به طراحی برنامه هایی هدایت می کند که جلوی افراط گرایی را خواهد گرفت.


روستائیان در این حوزه مدیریتی در منطقه خودشان به دام افتاده اند جایی که شبه نظامیان تحت حمایت ایران غیرنظامیان را برای باج خواهی می ربایند.


به مدارس در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان تحت حمایت ایران دستور داده شد تا برای برگزاری «برنامه های فرهنگی» درسهای عادی را برای یک ماه متوقف کنند.


شبه نظامیانی که به نیابت از «دولت اسلامی» (داعش) به افغانستان می روند فقط مرگ به دستان نیروهای افغان وائتلاف، قیام عمومی علیه شبه نظامیان و مقاومت حتی از سوی طالبان را خواهند یافت.


یک موشک شبه نظامیان مورد حمایت ایران به سوی مناطق مسکونی که وادار به عقب نشینی از آن شده اند، در اقدامی که به منزله هدف گیری عمدی غیرنظامیان تلقی می شود.