تروریسم

نیروهای مصری در 3 منطقه به مخفیگاه تروریست ها یورش بردند

نیروهای مصری در 3 منطقه به مخفیگاه تروریست ها یورش بردند

برگزاری مراسم نیایش در کلیسای قاهره در نخستین سالگرد حمله تروریستی

برگزاری مراسم نیایش در کلیسای قاهره در نخستین سالگرد حمله تروریستی

در طی تیراندازی نیروهای مصری 5 شبه نظامی کشته شدند

در طی تیراندازی نیروهای مصری 5 شبه نظامی کشته شدند

اقدامهای تازه ای برای کاهش تأمین مالی گروه های ترور در عربستان سعودی اجرا می شود

اقدامهای تازه ای برای کاهش تأمین مالی گروه های ترور در عربستان سعودی اجرا می شود

قبطی های مصر بازگشته اند تا در کلیسای طنطا دعا کنند

قبطی های مصر بازگشته اند تا در کلیسای طنطا دعا کنند

سکوت داعش در مورد قتل عام مصر حتی موجب نکوهش هوادارانش شد

سکوت داعش در مورد قتل عام مصر حتی موجب نکوهش هوادارانش شد

هشدار دارالفتاء مصر در مورد بازگشت ستیزه جویان داعش

هشدار دارالفتاء مصر در مورد بازگشت ستیزه جویان داعش

دادگاه مصر 11 تن از اعضای انصار بیت المقدس را به مرگ محکوم کرد

دادگاه مصر 11 تن از اعضای انصار بیت المقدس را به مرگ محکوم کرد

کشته شدن 47 نفر از افرادی که در قتل عام مسجد دست داشتند توسط ارتش مصر

کشته شدن 47 نفر از افرادی که در قتل عام مسجد دست داشتند توسط ارتش مصر

ساکنان عدن اقدامات و حمله های داعش را محکوم می کنند

ساکنان عدن اقدامات و حمله های داعش را محکوم می کنند