تروریسم

در این گزارش جدید نتیجه گیری شده است که یک کشور قوی یمنی کلید جلوگیری از القاعده برای گروه بندی مجدد در طول مرز عربستان می باشد.


عناصر تروریست به تاسیسات امنیتی در پایتخت موقت یمن حمله کرده و پرسنل امنیتی را کشته و قبل از اینکه نیروهای امنیتی به این بحران در روز دوشنبه پایان دهند، افراد دیگر را به گروگان گرفتند.


کارشناسان به المشارق می گویند که از دست دادن قلمرو، از بین رفتن رهبران ارشد، و افزایش امنیت اجرای حملات بزرگ در کشور را برای این گروه دشوار کرده است.


قوانین جدید تحریمات جدید ایالات متحده بر منابع درآمد خارجی این شبه نظامیان که ایران از آن حمایت می کند را تنگتر کرده است تا مانع فعالیتهای منطقه ای این گروه شود.


در حالی که قلمروی داعش در سوریه و عراق به سرعت در حال کاهش است، این گروه اکنون منابع خود را در دره رود فرات در امتداد مرز سوریه و عراق متمرکز کرده است.


کارشناسان می گویند که رهبران القاعده با راه انداختن جار و جنجال تبلیغاتی سعی دارند پسر اسامه بن لادن را متقاعد کنند تا جنگجویان ناهمگون این گروه را دوباره گردآوری کند.


یک مقام یمنی به المشارق گفت نیروهای امنیتی تا کسب برقراری کامل امنیت به مبارزه با این گروه تروریستی ادامه خواهد داد.


عوامل بی نهایت افراطی این گروه درتلاش برای اجرای روش عقیدتی افراطی خودبه مخالفانی که فکر می کنند داعش زیاده روی کرده است حمله می کنند.


این گروه تروریستی به افزایش آدم ربایی ها و اعدامهای دلخواهانه اش ادامه داده و خشم و واکنش ساکنان را برمی انگیزد.


نمایش قدرت در شرایطی اجرا می شود که نیروهای مصری و عشایر محلی حلقه محاصره دور «ولایت سینا»، گروه وابسته به داعش را تنگ تر و مسیرهای تدارکاتی این گروه را مسدود کرده اند.