تروریسم

این گروه شبه نظامی لبنانی که با چالشهای مالی مواجه می باشد از حامیانش خواسته است تا پیکارجویانش را با تامین جنگ افزارهای نظامی حمایت نمایند.


زمانی که نیروهای نخبه سعی می کردند با حمله القاعده به اردوگاه بضه در دوعن مقابله کنند، یکی از اعضای نیروی نخبه جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند.


بعد از حمله به جمعیت مسیحی مصر، پایگاه های مرزی و مواضع عملیاتی گروه های تروریستی ها را نزدیکی مرز مصر با لیبی هدف حمله های هوایی قرار گرفته اند.


این ماده محرک که به صورت قرص مصرف می شود، بنا به گزارش ها از سوی داعش به عنوان ابزاری برای تسهیل «جهاد» به کار می رود، چرا که به جنگجویان استقامت می دهد.


درحالی که داعش درالرقه تحت حمله قرار دارد، درپی راه هایی به منظور گشودن یک مسیر برای رسیدن به حومه شهرک لبنانی عرسال است.


در دو حمله جداگانه در تهران که داعش از طریق اعماق خبرگزاری تبلیغاتی این گروه مدعی انجام آن شد، دوازده تن کشته شدند.


مصر تلاش دارد تا اطمینان حاصل کند شهروندانی که برای نبرد همراه گروه های تروریستی به سوریه رفته بوده اند، هنگام بازگشت تهدید امنیتی ایجاد نخواهند کرد.


قاچاقچیانی که برای حمل سلاح در راستای مرز لبنان فعالیت دارند، با نظارت سختگیرانه تری بر مسیرها و ایستگاههای بین راهی خود روبرو شده اند.


ساکنینی که از موصل فرار کرده اند روش این گروه در گروگان گرفتن خانواده ها برای استفاده از آنان به عنوان سپرهای انسانی در برابر پیشروی نیروهای عراقی را بازگو می کنند.


به گفتۀ مقامات رسمی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با پشتیبانی از عناصر افراطی در مناطق شرقی این کشور پادشاهی عامل برانگیختن درگیری های فرقه ای بوده است.