جامعه

محبوبیت لباس سنتی بخاطر کاهش قدرت خرید که نسلهای متمادی توسط مردان یمنی پوشیده می شود کاهش یافته است.


فیلم «در سوریه» شرح وقایع یک روز در زندگی دو خانواده را به تصویر می کشد که در طی دوران جنگ سوریه در داخل آپارتمانی در دمشق به دام افتاده اند.


یک کارزار رسانه اجتماعی با استفاده از هشتگ برینک دیو بک قصد دارد بر اهمیت هدایت پول اهداکنندگان به پروژه های توسعه در این کشور جنگ زده تمرکز کند.


این طرح بلند مدت برای 38،000 تن از زنان مهارتهای آموزشی شغلی فراهم کرده تا آنها بتوانند وارد نیروی کار شوند یا کسب و کارهایی را برای ایجاد درآمد راه بیاندازند.


حمایت و پشتیبانی نظامی، مالی و رسانه ای ایران از حوثی ها به طولانی تر شدن جنگ ویرانگری کمک کرده که سبب شده است 22 میلیون تن از مردم یمن محتاج کمک های امدادی باشند.


مسئولین لبنانی امیدوار هستند موفقیت شرکت های کوچک در ایجاد اشتغال برای پناهندگان سوری و جوامع میزبان را در این طرح نشان بدهند.


پادشاهی عربستان سعودی در تلاشی به هدف رشد بخش سرگرمی و تفریحی و متنوع تر کردن اقتصاد خود قصد دارد مراکز تفریحی و سرگرمی جدیدی بسازد و هنر بین المللی همچون آندره بوچلی و سیرک دوسولیل را به کشور دعوت کند.


از زمانی که عشایر محلی، حوثی ها را بیرون راندند، شهر توانسته جنگ را در دهانه خلیج نگهدارد، اما هنوز آثار تداوم جنگ در آن برجای مانده است.


یک عکاس خبری با رونمایی از یک طرح مردمی و محلی برای توانمند کردن ساکنان روستاهای دورافتاده و فقیر تلاش کرده است.


توده های زباله شسته شده در منطقه ای ساحلی در نزدیکی کسروان بر اهمیت نیاز یافتن راه حلی برای مدیریت بحران زباله تاکید می کند.