جامعه

مسئولین لبنانی امیدوار هستند موفقیت شرکت های کوچک در ایجاد اشتغال برای پناهندگان سوری و جوامع میزبان را در این طرح نشان بدهند.


پادشاهی عربستان سعودی در تلاشی به هدف رشد بخش سرگرمی و تفریحی و متنوع تر کردن اقتصاد خود قصد دارد مراکز تفریحی و سرگرمی جدیدی بسازد و هنر بین المللی همچون آندره بوچلی و سیرک دوسولیل را به کشور دعوت کند.


از زمانی که عشایر محلی، حوثی ها را بیرون راندند، شهر توانسته جنگ را در دهانه خلیج نگهدارد، اما هنوز آثار تداوم جنگ در آن برجای مانده است.


یک عکاس خبری با رونمایی از یک طرح مردمی و محلی برای توانمند کردن ساکنان روستاهای دورافتاده و فقیر تلاش کرده است.


توده های زباله شسته شده در منطقه ای ساحلی در نزدیکی کسروان بر اهمیت نیاز یافتن راه حلی برای مدیریت بحران زباله تاکید می کند.


با ارائه مجدد خدمات عمومی و آزادی رفت و آمد که عاملی برای احیای شرایط اقتصادی است، شرایط زندگی در شبوه به تدریج رو به بهبودی می رود.


دولت برای تلاش در مهار افزایش شدید جمعیت یک اقدام کنترل خانواده را درسال گذشته با شعار «دو بچه کافی است» آغاز کرد.


بعد از چندین دهه ممنوعیت نمایش فیلم، تصمیم دولت برای صدور مجوز برای سینماها بین کارگردان ها و صاحبان صنایع فعال در عرصه تولید فیلم علاقه و توجه ایجاد کرده است.


در یک نشان دیگر از اصلاحات اجتماعی فراگیر یک جشنواره طنز آماتوری از این شکل کم شناخته شده هنری در انظار عمومی در ریاض اجرا شد.


ابتکارات برقرارکننده صلح از طریق برگزاری جلساتی در مدارس لبنانی به دنبال تقویت گفتگو، حل مناقشات و پذیرش دیگران است.