دین

کارکنان وزارتخانه های دولتی تحت کنترل این شبه نظامیان مجبور به حضور در «دوره های فرهنگی» شده اند که برای تعلیم وتربیت استفاده می شود.


بیستمین سالگرد انتصاب امانوئل غریب با هشتاد و پنجمین سالگرد تأسیس کلیسای پروتستان در کویت همزمان خواهد شد.


این جشنواره سالانه که مبدأ آن ناشناخته است در آخرین روز پیش از روز بزرگداشت مسیحیت ارتودکس عهد عتیق برگزار می شود.


پژوهشگران دینی معتفدند دولت به هدف حصول اطمینان از تقویت سعه صدر و ارتقای فرهنگ مدارا باید موسسه های فعال در زمینه آموزش دینی را قانونمند کند.


قبطی های مصر سالی را پشت سر می گذارند که جمعیت پیروان مسیحیت به کرات هدف حمله های تروریستی بودند و روز یکشنبه کریستمس را جشن خواهند گرفت.


از واعظان خواسته شده تا از تریبون نماز جمعه برای آگاهی رسانی درباره تأثیر منفی حوثی ها بر ثبات ملی، استفاده کنند.


مسئولین گفتند که علمای مذهبی وظیفه سنگین برای افشاء این ایدئولوژی منحرف و گسترش اعتدال گرایی بر عهده دارند.


برکناری هزاران واعظ متهم به نشر ایدئولوژی افراطی تلاشی است برای ریشه کن کردن آن از منبع.


دارالافتای مصر برای پیشگیری از ریشه دار شدن ایدئولوژی افراط گرایی با امامان سایر کشورها ارتباط برقرار کرده است.


دولت اقداماتی را به منظور تسهیل سفر برای زائران انجام داده است تا مشکلات سال گذشته تکرار نشود.