سیاست

شبه نظامیان مورد حمایت ایران حملات خود را بخاطر پیشروی نیروهای ائتلاف در مناطق مهم تحت اختیار حوثیها، افزایش دادند.


نیروهای یمنی، با پشتیبانی ائتلاف بین المللی، تنها نه کیلومتر با بازپس گیری بندر ساحلی الحدیده از کنترل حوثی ها فاصله دارند.


میشل عون رئیس جمهور درپی گفتمان پیرامون اجرای کامل پیمان طایف و ایجاد یک استراتژی ملی برای تضمین امنیت لبنان است.


سرتیپ طارق صالح همراه با چهار تیپ مجهز، وارد نبرد با حوثی های مورد حمایت ایران در ساحل دریای سرخ یمن شده است.


شبه نظامیان مورد حمایت ایران کارکنان همه سازمانهای خدمات کشوری که با حزب کنگره عموم مردم صالح همپیمان شده بودند را اخراج کردند.


نامزدهای جسورشده شیعه برای مخالفت با برنامه انتخاباتی حزب الله در انتخابات آینده ماه مه شرکت می کنند در زمانی که بسیاری از آنها آشکارا از این حزب به انتقاد می پردازند.


مقامات منطقه ای ابراز نگرانی کرده اند که ایران سعی می کند تا در انتخابات آتی عراق مداخله کند و کماکان «به اعمال نفوذ و ایجاد بی ثباتی» ادامه می دهد.


نهاد مسئول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور صلاحیت 68 نهاد و سازمان محلی و بین المللی برای نظارت بر انتخابات را تایید کرده است که قرار است 26 تا 28 مارس برگزار شود.


ریشه تعداد زیادی از طوائف مقیم شبه جزیره عربی به مارب بازمی گردد که موطن یک سد باستانی و جایگزین سد مدرن و جدیدی است که با بودجه امارات متحده عربی ساخته شده است.


دولت «نجات ملی» که توسط حوثی های تحت حمایت ایران تشکیل شده با افزایش قیمت ها، عدم پرداخت حقوق و کمبود خدمات اولیه به مردم فشار می آورد.